Tài khoản

Bơm định lượng hoá chất

Bơm định lượng hoá chất Etatron

Bơm định lượng hóa chất Etatron, Model BD, 1-535 lít/h, 0,25kW
-3%

Bơm định lượng hóa chất Etatron, Model BD, 1-535 lít/h, 0,25kW

Lưu lượng

1-535 lít/h

Áp suất hoạt động

12 bar (tối đa)

Motor

0,25kW, 1phase hoặc 3 phase

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF, PVC, hoặc Inox 316

Màng bơm

PTFE

Giá lắp bơm

Chân đứng

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, 

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, Model AD, 1-120 lít/h, 0,18kW
-7%

Bơm định lượng hóa chất Etatron, Model AD, 1-120 lít/h, 0,18kW

Lưu lượng

1-120 lít/h

Áp suất hoạt động

14 bar (tối đa)

Motor

0,18kW, 1phase hoặc 3 phase

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP, PVC, hoặc Inox 316

Màng bơm

PTFE

Giá lắp bơm

Chân đứng

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, 

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, BT-8001-PVC/PTFE, 80 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, BT-8001-PVC/PTFE, 80 lít/h

Lưu lượng

80 lít/h

Áp suất hoạt động

01 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

  PVC

Màng bơm

PTFE

Giá lắp bơm

Lắp trên tường 

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, BT-5003, 50 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, BT-5003, 50 lít/h

Lưu lượng

50 lít/h

Áp suất hoạt động

03 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

  PVC

Màng bơm

PTFE

Giá lắp bơm

Lắp trên tường 

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-2003-PP/EPDM, 20 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-2003-PP/EPDM, 20 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

20 lít/h

Áp suất hoạt động

03 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

EPDM

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-1504-PVDF/VITON, 15 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-1504-PVDF/VITON, 15 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

15 lít/h

Áp suất hoạt động

04 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0810-PVDF/VITON, 8-12 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0810-PVDF/VITON, 8-12 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

8-12 lít/h

Áp suất hoạt động

3-10 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0702 PP/VITON, 07 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0702 PP/VITON, 07 lít/h

Kiểu bơm Kiểu điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

07 lít/h

Áp suất hoạt động

02 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn : 120v, 12vdc, 24vac, 24vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP Van một chiều dạng lip valve hoặc van bi bằng ceramic

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm, Van phun, Bộ lọc đầu hút, ống dẫn hóa chất PVC hoặc PE dài 2m cho đầu hút, 2m cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0505 PVDF/VITON, 05 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0505 PVDF/VITON, 05 lít/h

Kiểu bơm Kiểu điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

05 lít/h

Áp suất hoạt động

05 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn : 120v, 12vdc, 24vac, 24vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF Van một chiều dạng lip valve hoặc van bi bằng ceramic

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm, Van phun, Bộ lọc đầu hút, ống dẫn hóa chất PVC hoặc PE dài 2m cho đầu hút, 2m cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0206 PVDF/VITON, 02 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0206 PVDF/VITON, 02 lít/h

Kiểu bơm Kiểu điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

02 lít/h

Áp suất hoạt động

06 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn : 120v, 12vdc, 24vac, 24vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF Van một chiều dạng lip valve hoặc van bi bằng ceramic

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm, Van phun, Bộ lọc đầu hút, ống dẫn hóa chất PVC hoặc PE dài 2m cho đầu hút, 2m cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0810-PP/VITON, 8-12 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0810-PP/VITON, 8-12 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

8-12 lít/h

Áp suất hoạt động

3-10 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0105-PVDF/VITON, 1-3 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0105-PVDF/VITON, 1-3 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

1-3 lít/h

Áp suất hoạt động

 5-15 bar(tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0105 PVDF/VITON, 01 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, PKX 0105 PVDF/VITON, 01 lít/h

Kiểu bơm Kiểu điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

01 lít/h

Áp suất hoạt động

05 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn : 120v, 12vdc, 24vac, 24vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF Van một chiều dạng lip valve hoặc van bi bằng ceramic

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm, Van phun, Bộ lọc đầu hút, ống dẫn hóa chất PVC hoặc PE dài 2m cho đầu hút, 2m cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-2003-PP/VITON, 20 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-2003-PP/VITON, 20 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

20 lít/h

Áp suất hoạt động

03 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0810-PP/EPDM, 8-12 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0810-PP/EPDM, 8-12 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

8-12 lít/h

Áp suất hoạt động

3-10 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

EPDM

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-1504-PP/VITON, 15 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-1504-PP/VITON, 15 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

15 lít/h

Áp suất hoạt động

04 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-1504-PP/EPDM, 15 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-1504-PP/EPDM, 15 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

15 lít/h

Áp suất hoạt động

04 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

EPDM

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0507-PP/VITON, 5-8 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0507-PP/VITON, 5-8 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

5-8 lít/h

Áp suất hoạt động

 02-07 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0507-PVDF/VITON, 5-8 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0507-PVDF/VITON, 5-8 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

5-8 lít/h

Áp suất hoạt động

 02-07 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PVDF

Màng bơm

VITON

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0507-PP/EPDM, 5-8 lít/h

Bơm định lượng hóa chất Etatron, DLX-0507-PP/EPDM, 5-8 lít/h

Kiểu bơm Dạng điện từ (Solenoid)

Lưu lượng

5-8 lít/h

Áp suất hoạt động

 02-07 bar (tối đa)

Nguồn cấp

Nguồn tiêu chuẩn 230V, nguồn tùy chọn:24Vac, 24Vdc, 12Vdc

Tốc độ bơm (stroke)

120 nhịp/phút (Tối đa), có thể điểu chỉnh thông qua núm vặn tay.

Đầu bơm

PP

Màng bơm

EPDM

Giá lắp bơm

Lắp trên tường hoặc chân cố định bơm

Trọn bộ bao gồm

Bơm,Van phun, Bộ lọc đầu hút PP/ Viton , ống dẫn hóa chất PVC 2m cho đầu hút và  PE 2m dài cho đầu đẩy, Vít bắt cố định bơm trong trường hợp lắp tường.

Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất OBL

Bơm định lượng OBL M101PPSV 101 lít/giờ 0,25kW

Bơm định lượng OBL M101PPSV 101 lít/giờ 0,25kW

Model M101PPSV
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng 101 lít/giờ
Cột áp 10 bar
Motor 0,25kW, IP 66
Đầu bơm PP
Màng bơm PP
Điện áp sử dụng 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha)
Kết nối đầu hút và đầu xã bơm Mặt bích hoặc nối ren
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết
Bơm định lượng OBL M35PPSV 35 lít/giờ 0,25kW

Bơm định lượng OBL M35PPSV 35 lít/giờ 0,25kW

Model M35PPSV
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng 35 lít/giờ
Cột áp 10 bar
Motor 0,25kW, IP 66
Đầu bơm PP
Màng bơm PP
Điện áp sử dụng 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha)
Kết nối đầu hút và đầu xã bơm Mặt bích hoặc nối ren
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết
Bơm định lượng OBL M50PPSV 50 lít/giờ 0,25kW

Bơm định lượng OBL M50PPSV 50 lít/giờ 0,25kW

Model M50PPSV
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng 50 lít/giờ
Cột áp 10 bar
Motor 0,25kW, IP 66
Đầu bơm PP
Màng bơm PP
Điện áp sử dụng 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha)
Kết nối đầu hút và đầu xã bơm Mặt bích hoặc nối ren
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết
Bơm định lượng OBL M31PPSV 31 lít/giờ 0,25kW

Bơm định lượng OBL M31PPSV 31 lít/giờ 0,25kW

Model M31PPSV
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng 31 lít/giờ
Cột áp 10 bar
Motor 0,25kW, IP 66
Đầu bơm PP
Màng bơm PP
Điện áp sử dụng 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha)
Kết nối đầu hút và đầu xã bơm Mặt bích hoặc nối ren
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết
Bơm định lượng OBL M23PPSV 23 lít/giờ 0,25kW

Bơm định lượng OBL M23PPSV 23 lít/giờ 0,25kW

Model M23PPSV
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng 23 lít/giờ
Cột áp 12 bar
Motor 0,25kW, IP 66
Đầu bơm PP
Màng bơm PP
Điện áp sử dụng 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha)
Kết nối đầu hút và đầu xã bơm Mặt bích hoặc nối ren
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết
Bơm định lượng OBL M11PPSV 11 lít/giờ 0,25kW

Bơm định lượng OBL M11PPSV 11 lít/giờ 0,25kW

Model M11PPSV
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng 11 lít/giờ
Cột áp 12 bar
Motor 0,25kW, IP 66
Đầu bơm PP
Màng bơm PP
Điện áp sử dụng 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha)
Kết nối đầu hút và đầu xã bơm Mặt bích hoặc nối ren
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất Blue White

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-6250HV-220VAC

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-6250HV-220VAC

Model C-6250HV-220VAC
Lưu lượng (tối đa) 124.5 lít/giờ
Áp suất (tối đa) 0,35 bar
Nguồn điện sử dụng 220V; 50Hz
Các chứng nhận tiêu chuẩn NEMA 1 (IP20); CE, UL, CSA
Độ nhớt lưu chất 1000cP
Nhiệt độ lưu chất 54ºC
Chiều cao hút tối đa 3m
Nhiệt độ môi trường hoạt động 43ºC
Vật liệu đầu bơm Acrylic
Vật liệu màng bơm Ethylene Propylene 
Khung bơm Khung kim loại phủ sơn Epoxy
Thời gian bảo hành Bảo hành chính hãng 12 tháng
Chi tiết
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-6125HV-220VAC

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-6125HV-220VAC

Model C-6125HV-220VAC
Lưu lượng (tối đa) 32.4 lít/giờ
Áp suất (tối đa) 0,7 bar
Nguồn điện sử dụng 220V; 50Hz
Các chứng nhận tiêu chuẩn NEMA 1 (IP20); CE, UL, CSA
Độ nhớt lưu chất 1000cP
Nhiệt độ lưu chất 54ºC
Chiều cao hút tối đa 3m
Nhiệt độ môi trường hoạt động 43ºC
Vật liệu đầu bơm Acrylic
Vật liệu màng bơm Ethylene Propylene 
Khung bơm Khung kim loại phủ sơn Epoxy
Thời gian bảo hành Bảo hành chính hãng 12 tháng
Chi tiết
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-660HV-220VAC

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-660HV-220VAC

Model C-660HV-220VAC
Lưu lượng (tối đa) 29,5 lít/giờ
Áp suất (tối đa) 1,4 bar
Nguồn điện sử dụng 220V; 50Hz
Các chứng nhận tiêu chuẩn NEMA 1 (IP20); CE, UL, CSA
Độ nhớt lưu chất 1000cP
Nhiệt độ lưu chất 54ºC
Chiều cao hút tối đa 3m
Nhiệt độ môi trường hoạt động 43ºC
Vật liệu đầu bơm Acrylic
Vật liệu màng bơm Ethylene Propylene 
Khung bơm Khung kim loại phủ sơn Epoxy
Thời gian bảo hành Bảo hành chính hãng 12 tháng
Chi tiết
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-645P-220VAC

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-645P-220VAC

Model C-645P-220VAC
Lưu lượng (tối đa) 14,9 lít/giờ (núm cơ điều chỉnh từ 4-100%)
Áp suất hoạt động (tối đa) 80 PSI (5,5 bar)
Nguồn điện sử dụng 220V -50Hz
Tiêu chuẩn NSF/ANSI 61, CE, cETLus, UL, CSA, RoHS
Chế độ điều chỉnh lưu lượng Núm chỉnh tay
Độ nhớt chất lỏng (tối đa) 1000 cP
Nhiệt độ lưu chất (tối đa)

54ºC

Chiều cao hút tối đa 3m
Nhiệt độ môi trường hoạt động 43ºC
Vật liệu đầu bơm PVDF
Vật liều màng bơm Ethylene Propylene phủ PTFE 
Thân bơm  Khung kim loai phủ sơn Epoxy
Bảo hành 12 Tháng

 

Chi tiết
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-630P-220VAC

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-630P-220VAC

Model C-630P-220VAC
Lưu lượng (tối đa) 9.3 lít/giờ (núm cơ điều chỉnh từ 4-100%)
Áp suất hoạt động (tối đa) 125 PSI (8,6 bar)
Nguồn điện sử dụng 220V -50Hz
Tiêu chuẩn NSF/ANSI 61, CE, cETLus, UL, CSA, RoHS
Chế độ điều chỉnh lưu lượng Núm chỉnh tay
Độ nhớt chất lỏng (tối đa) 1000 cP
Nhiệt độ lưu chất (tối đa)

54ºC

Chiều cao hút tối đa 3m
Nhiệt độ môi trường hoạt động 43ºC
Vật liệu đầu bơm PVDF
Vật liều màng bơm Ethylene Propylene phủ PTFE 
Thân bơm  Khung kim loai phủ sơn Epoxy
Bảo hành 12 Tháng

 

Chi tiết
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-614P-220VAC

Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-614P-220VAC

Model C-614P-220VAC
Lưu lượng (tối đa) 3,8 lít/giờ (núm cơ điều chỉnh từ 4-100%)
Áp suất hoạt động (tối đa) 125 PSI (8,6 bar)
Nguồn điện sử dụng 220V -50Hz
Tiêu chuẩn NSF/ANSI 61, CE, cETLus, UL, CSA, RoHS
Chế độ điều chỉnh lưu lượng Núm chỉnh tay
Độ nhớt chất lỏng (tối đa) 1000 cP
Nhiệt độ lưu chất (tối đa)

54ºC

Chiều cao hút tối đa 3m
Nhiệt độ môi trường hoạt động 43ºC
Vật liệu đầu bơm PVDF
Vật liều màng bơm Ethylene Propylene phủ PTFE 
Thân bơm  Khung kim loai phủ sơn Epoxy
Bảo hành 12 Tháng

 

Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất ProMinent

Bơm định lượng PROMINENT Vario C 07042

Bơm định lượng PROMINENT Vario C 07042

Model Vario C 07042 
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng (tối đa) 42 l/h
Cột áp (tối đa)47  7 bar
Công suất motor  0.07kW
Điện áp  380V, 50Hz
Màng bơm PTFE
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Bơm định lượng PROMINENT Sigma/2 16130 SST

Bơm định lượng PROMINENT Sigma/2 16130 SST

Model Sigma/2 16130 SST
Kiểu bơm Dạng màng
Lưu lượng (tối đa) 144 l/h
Cột áp (tối đa) 12 bar
Công suất motor 0,09 - 0,18 kW
Điện áp  220V-380V, 50Hz
Thân bơm PVDF/Stainless steel
Màng bơm PTFE
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Bơm định lượng PROMINENT ALPc 1008

Bơm định lượng PROMINENT ALPc 1008

Model ALPc 1008
Kiểu bơm Dạng màng, dẫn động bằng motor
Lưu lượng tối đa 7.7l/h
Cột áp tối đa 10 bar
Công suất motor 50W
Điện áp  220-240V, 50Hz
Thân bơm PP/PVDF/Acrylic/PVC
Màng bơm PTFE
Bảo hành  12 tháng
Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất Hanna

Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 20 lít/giờ 0,5 bar

Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 20 lít/giờ 0,5 bar

Người mẫu BL20
Lưu lượng 13,6 - 20 lít/giờ 
Cột áp 2 bar (tối đa)
Pump thân Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh
Đầu tiên vật liệu PVDF
Bơm màng liệu PTFE
Thu hút chiều cao  1,5 m (tối đa)
Bơm công suất 200W
Nước kín đáo IP65
Môi trường nhiệt độ  50 º C
Size 194 x 165 x 121 mm (RxCxD)
Khối lượng 3kg
Bảo hành 1 năm

 

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 10 lít/giờ 3 bar

Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 10 lít/giờ 3 bar

Model BL10
Lưu lượng 9,4 - 18,3 lít/giờ 
Cột áp 4 bar (tối đa)
Thân bơm Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh
Vật liệu đầu bơm PVDF
Vật liệu màng bơm PTFE
Chiều cao hút  1,5 m (tối đa)
Công suất bơm 200W
Chuẩn kín nước IP65
Nhiệt độ môi trường  50ºC
Kích thước 194 x 165 x 121 mm (RxCxD)
Khối lượng 3kg
Bảo hành 1 năm

 

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 5 lít/giờ 7 bar

Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 5 lít/giờ 7 bar

Model BL5
Lưu lượng 3,6 - 15.8 lít/giờ 
Cột áp 10 bar (tối đa)
Thân bơm Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh
Vật liệu đầu bơm PVDF
Vật liệu màng bơm PTFE
Chiều cao hút  1,5 m (tối đa)
Công suất bơm 200W
Chuẩn kín nước IP65
Nhiệt độ môi trường  50ºC
Kích thước 194 x 165 x 121 mm (RxCxD)
Khối lượng 3kg
Bảo hành 1 năm

 

Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 1,5 lít/giờ 13 bar

Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 1,5 lít/giờ 13 bar

Model BL 1,5
Lưu lượng 1,5 - 8,3 lít/giờ 
Cột áp 13 bar (tối đa)
Thân bơm Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh
Vật liệu đầu bơm PVDF
Vật liệu màng bơm PTFE
Chiều cao hút  1,5 m (tối đa)
Công suất bơm 200W
Chuẩn kín nước IP65
Nhiệt độ môi trường  50ºC
Kích thước 194 x 165 x 121 mm (RxCxD)
Khối lượng 3kg
Bảo hành 1 năm

 

Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất Mixtron

Bơm định lượng Mixtron, MX 150.P003, Công suất:1500 lít/h

Bơm định lượng Mixtron, MX 150.P003, Công suất:1500 lít/h

Ứng dụng Định lượng polyme hoặc Javen cho các hệ thống XLNT hoặc Nước Cấp
Lưu lượng [max] 50 - 1500 lít/h
Dãy định lượng 0,03 - 0.2%
Áp suất hoạt động  0,3 - 6 bar
Nhiệt độ hoạt động [min]   5°C
Nhiệt độ hoạt động [max] 40°C
Khả năng hút theo chiều đứng [max] 4m
Khả năng đẩy xa theo chiều ngang [max] 20m
Đấu nối (ống vào; ống ra) Dạng ren, 3/4" (ren 21) 
Khoang khuấy trộn Bên trong
Van đầu ống hút Van bi Inox 316
Các bộ phận bằng kim loại Inox 316
Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất Dosatron

Bơm định lượng Dosatron D25RE2 và ứng dụng trong chăn nuôi

Bơm định lượng Dosatron D25RE2 và ứng dụng trong chăn nuôi

Ứng dụng Châm thuốc và dinh dưỡng tự động cho vật nuôi
Lưu lượng [max] 50 - 20,000 lít/h
Dãy định lượng 0.2-2%, 1-4%; 1-5%; ..
Áp suất hoạt động  0,3 - 6 bar
Nhiệt độ hoạt động [min]   5°C
Nhiệt độ hoạt động [max] 40°C
Khả năng hút theo chiều đứng [max] 4m
Khả năng đẩy xa theo chiều ngang [max] 20m
Đấu nối (ống vào; ống ra) Dạng ren, 3/4" (ren 21) . 1 1/2". 2"
Khoang khuấy trộn Bên trong
Van đầu ống hút Van bi Inox 316
Các bộ phận bằng kim loại Inox 316
Chi tiết

Bơm định lượng hoá chất

Mua bơm định lượng hóa chất chính hãng, giá tốt chưa bao giờ dễ dàng hơn tại sieuthicongnghiep.com.vn. Nếu Quý đối tác đang cân nhắc mua bơm dịnh lượng hóa chất thì các thông tin sau sẽ rất hữu ích để lựa chọn được dòng bơm định lượng phù hợp với quy trình sản xuất hoặc dự bán bên mình. Hoặc Quý đối tác có thể liên hệ trực tiếp qua hotline để được tư vấn miễn phí nhận báo giá tốt nhất ngay trong hôm nay.

Hướng dẫn mua bơm định lượng

Hướng dẫn mua bơm định lượng

MỤC LỤC

(Click vào mục lục để xem nhanh các thông tin hữu ích)

 1. Bơm định lượng hóa chất là gì?
 2. Ưu điểm của bơm định lượng hóa chất
 3. Các tiêu chí lựa chọn bơm định lượng hóa chất
 4. Hướng dẫn chọn bơm định lượng cho các hóa chất phổ biến
 5. Ưu nhược điểm các dòng bơm định lượng
 6. Các thương hiệu bơm định lượng được sử dụng nhiều nhất hiện nay
 7. Ứng dụng của bơm định lượng hóa chất
 8. Mua bơm định lượng ở đâu giá tốt?

 

Bơm định lượng hóa chất là gì?

Bơm định lượng hóa chất là một thiết bị cơ khí chính xác, được sử dụng rất phổ biến trong nhiều ứng dụng để luân chuyển chính xác thể tích hóa chất trong khoảng thời gian nhất định.  Đặc điểm chung của bơm định lượng hóa chất là có lưu lượng nhỏ, dễ dàng tùy chỉnh và ít bị dao động bởi áp suất hệ thống. Độ chính xác của bơm định lượng hóa chất từ 3-5%.

Bơm đinh lượng hóa chất là thuật ngữ chung cho các dòng bơm được sử dụng cho chức năng định lượng như: bơm piston, bơm cánh thùy (hay còn gọi là bơm trái khế), bơm màng, bơm nhu động, bơm điện từ … Tùy theo nhu cầu và đặc điểm của ứng dụng mà ta lựa chọn dòng bơm phù hợp.

Các tiêu chí chung để lựa chọn bơm định lượng hóa chất bao gồm: độ nhớt lưu chất, nhiệt độ, áp xuất xã, lưu lượng và vật liệu. Cấu tạo cơ bản của bơm bao gồm đầu bơm và động cơ có thể điều chỉnh bằng tay hoặc điện tử 

Các dòng bơm định lượng phổ biến

Các dòng bơm định lượng phổ biến

Ưu điểm của bơm định lượng hóa chất

 • Kiểm soát chính xác lưu lượng hóa chất sử dụng 
 • Thay thế hoàn toàn các phương pháp “ đong và đổ” không an toàn, không chính xác
 • Có khả năng tự động hóa cao khi sử dụng kết hợp với các sensor  
 • Tương thích với các hóa chất dùng trong công nghiệp ngày cả các hóa chất nguy hiểm, nồng độ cao, đặc, sệt
 • Tiết kiệm chi phí và nhân công
 • Không rò rỉ và phát tán mùi hóa chất. Giúp môi trường an toàn,vệ sinh
 • Đáp ứng các tiểu chuẩn an an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ - ATEX (áp dụng cho các dòng bơm định lượng phiên bản đặc biệt)

Ưu điểm bơm định lượng hóa chất

Ưu điểm bơm định lượng hóa chất

Các tiêu chí lựa chọn bơm định lượng hóa chất

Lưu lượng bơm (Q)

Bơm phải có lưu lượng phù hợp cho nhu cầu của ứng dụng. Việc lựa chọn lưu lượng bơm cần xem xét đến độ nhớt hóa chất do nó có ảnh hưởng lớn đến lưu lượng thực tế của bơm. 

Khả năng tùy chỉnh lưu lượng

Bơm phải có khả năng tùy chỉnh lưu lượng dễ dàng thông qua điều chỉnh chiều dài hành trình hoặc tốc độ motor bơm để phù hợp với nhu cầu sử dụng hóa chất thực tế. 

Áp suất bơm (P)

Mỗi ứng dụng sử dụng một bơm định lượng hóa chất tại một áp suất hoạt động khác nhau. Các ứng dụng xử lý nước, cần áp suất dưới 10bar. Các ứng dụng sản xuất dầu và khí đốt, yêu cầu áp suất có thể vượt quá 20 bar. Các loại máy bơm định lượng hóa chất khác nhau được chế tạo và thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về áp suất này.

Tính linh hoạt

Có thể mỗi bơm định lượng hóa chất phải bơm nhiều lưu chất khác nhau để phù hợp với sự thay đổi của ứng dụng hoặc sản phẩm của quy trình sản xuất. Do do, việc lên kế hoạch để thiết kế hệ thống bơm định lượng là cần thiết để đáp ứng các thay đổi này.

Độ tin cậy

Bơm định lượng hóa chất cần đạt độ tin cậy cao và linh hoạt khi được sử dụng ở môi trường công nghiệp . Ở những nơi có hóa chất, chất ăn mòn và vật liệu độc hại nên chọn máy bơm định lượng có vật liệu phù hợp để đảm bảm sự hoạt động liên tục và an toàn của người lao động.

Vấn đề về bảo dưỡng

Bơm làm việc trong môi trường hóa chất nên bắt buộc phải có công tác bảo dưỡng định kỳ để phòng các sự cố về bơm. Tuy nhiên, bơm định lượng hóa chất cũng cần phải hoạt động ổn định mà không yêu cầu quá nhiều hoạt động bảo dưỡng làm gián đoạn và tốn kém chi phí không cần thiết.

Các tiêu chí mua bơm định lượng hóa chất

Các tiêu chí mua bơm định lượng hóa chất

Hướng dẫn chọn bơm định lượng cho các hóa chất phổ biến

Để chọn được bơm định lượng phù hợp, người chọn phải có đủ thông tin về hóa chất như : chủng loại, nồng độ, nhiệt độ, độ nhớt và cần phải am hiểu về loại bơm và dòng bơm mà mình đang hướng đến để chọn được vật liệu phù hợp và đảm bảo các thông số hoạt động bơm được tối ưu khi được đưa vào sử dụng thực tế. 

Bên cạnh đó, người chọn cần xem xét đến tính kinh tế để chọn được bơm định lượng vừa đáp ứng tốt về các yếu tố kỹ thuật và nằm trong kinh phí đầu tư cho phép.
Với bề dày kinh nghiệm, Chúng tôi dễ dàng hỗ trợ cho Quý đối tác để chọn được bơm định lượng hóa chất phù hợp nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất.

Quý đối tác có thể tham khảo một số dòng bơm định lượng hóa chất thông dụng hiện nay. Các dòng bơm định lượng này được chúng tôi phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá rất tốt và được bảo hành miễn phí 1 năm, với kho phụ kiện chính hãng luôn sẵn có.

Người mua thường phân vân không biết đâu là dòng bơm định lượng hóa chất tốt

Người mua thường phân vân không biết đâu là dòng bơm định lượng hóa chất tốt

Bơm định lượng Clo

Hợp chất clo thường được sử dụng để khử trùng hồ bơi, nước uống. Trong công nghiệp thường được sử dụng tẩy trắng, phá màu, khử trùng nước, sát trùng kho xưởng. 
Xét về mặt chi phí, Javen (hợp chất chứa Clo) thường được sử dụng hơn. Do Clo là gốc oxy hóa mạnh, có tính ăn mòn và dễ bay hơi nên khi chọn bơm định lượng clo cần lưu ý đặt biệt về vật liệu bơm. Thông thường, ta nên chọn bơm định lượng Clo có màng bơm bằng teflon, đầu bơm bằng PVC hoặc Inox 316 sẽ hoạt động ổn định nhất.  

Bơm định lượng clo

Ứng dụng bơm định lượng để khử trùng nước hồ bơi

Bơm định lượng PAC

PAC là tên viết tắt của (poly aluminium chloride) là hợp chất mạch dài của nhôm. Thường được sử dụng như là một chất keo tụ và trợ lắng cho các hệ thống xử lý nước, được châm tại các bể keo tụ, tạo bông. PAC giúp cho các hạt rắn, phù sa nhỏ và lơ lửng kết thành bông lớn và đẩy nhanh tốc độ lắng.

Dung dịch PAC không có tính oxy hóa mạnh nên không có yêu cầu quá khắt khe về vật liệu. Theo kinh nghiệm. Bơm định lượng PAC thường có màng bơm teflon và đầu bơm PP

Bơm định lượng PAC

Ứng dụng bơm định lượng để bơm chất trợ lắng PAC

Bơm định lượng phèn

Phèn trên thị thường có 2 dạng là phèn nhôm và phèn sắt . Hai hợp chất này cũng có tác dụng keo tụ và trợ lắng như PAC. Tuy nhiên việc sử dụng thường được lựa chọn theo pH của nước. Dung dịch phèn không có tính Oxy hóa mạnh. Có thể dùng bơm có màng teflon và đầu bơm PP 

Bơm định lượng acid

Có nhiều dạng acid khác nhau trong công nghiệp và thường được sử dụng kiểm soát pH. Acid HCl và H2SO4 là các acid phổ biến. Do là acid mạnh nên gây bỏng khi tiếp xúc trực tiếp vì vậy cần thận trọng khi vận chuyển, lưu trữ cũng như sử dụng.

Đối với bơm định lượng acid chúng tôi không khuyến khích khách hàng tự chọn mà thay vào đó là cung cấp  cho chúng tôi đầy đủ thông tin về acid  để chúng tôi lựa chọn dòng bơm phù hợp nhất.

Bơm định lượng Acid

Bơm định lượng được sử dụng để bơm acid

Bơm định lượng dùng trong thực phẩm

Ngành thực phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh nên ngoài các tiêu chí cần có của bơm định lượng thì vật liệu bơm bằng Inox 304 hoặc 316, có bề mặt nhẵn để hạn chế bám bẩn, cấu trúc đơn giản dễ dàng vệ sinh hoặc tháp lắp trong các hoạt động bảo dưỡng định kỳ.

Tính năng C.I.P là bắt buộc đối với bất kỳ bơm định lượng nào sử dụng trong ngành thực phẩm.

Một số dòng bơm định lượng thực phẩm đang được sử dụng phổ biến như: bơm định lượng bánh răng, bơm định lượng trục vít. Các bơm này thường được sử dụng để luân chuyển phụ gia hoặc thực phẩm trong các quy trình sản xuất.

Bơm định lượng được sử dụng trong các ứng dụng thực phẩm

Bơm định lượng được sử dụng trong các ứng dụng thực phẩm

Ưu nhược điểm các dòng bơm định lượng

Với các nhu cầu bơm định lượng hóa chất có độ nhớt thấp, lưu lượng lớn hơn 1m3/h và không yêu cầu quá khắt khe về độ chính xác thì sử dụng bơm ly tâm là phương án tiết kiệm nhất. Với các ứng dụng cần kiểm soát bơm cao hơn như thay đổi lưu lượng và có độ chính xác cao thi nên sử dụng các dòng bơm định lượng chuyên dụng.

Phổ biến nhất vẫn là các dòng bơm định lượng piston và dạng màng. Các máy bơm này có khả năng duy trì tốc độ dòng chảy nhất quán trong phạm vi áp suất rộng. Tuy nhiên, với những tiến bộ gần đây trong công nghệ điều khiển và điện tử, các thiết kế khác chẳng hạn như bơm nhu động hoặc bơm bánh răng, bơm điện từ cũng đang dần được sử dụng rộng rãi.

Bơm định lượng piston

Do thiết kế dạng piston, thể tích hóa chất qua mỗi chu kỳ bơm là ổn định và đạt độ chính xác cao. Nhược điểm của bơm piston là tạo ra xung động lớn do các chu trình nạp xã luân phiên nên ảnh hưởng đến các thiết bị lắp sau bơm như đồng hồ lưu lượng, cảm biến áp suất. Xung động này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các bơm piston bổ sung hoặc lắp thêm các bộ ổn định dòng sau bơm. 

Bơm định lượng piston

Bơm định lượng piston

Bơm định lượng màng

Bơm định lượng dạng màng sử dụng một màng bơm linh hoạt thay vì piston để di chuyển chất lỏng. ở chu kỳ hút bắt đầu bằng cách mở rộng màng ngăn, thể tích của buồng bơm được tăng lên và chất lỏng được hút vào buồng bơm, đến chu kỳ xã màng ngăn được nén lại làm giảm thể tích guồng bơm và đẩy hóa chất ra ngoài.

Bơm định lượng màng có ưu điểm là có độ kín tốt nên rất lý tưởng để bơm chất lỏng nguy hiểm. Tuy nhiên, độ chính xác của bơm phụ thuộc vào hiệu suất của các van đầu xả và hút cũng như độ trượt của lưu chất. Máy bơm định lượng màng cũng bị xung trong quá trình xả mặc dù điều này được giảm bớt bằng cách sử dụng bơm định lượng màng đôi với một màng ở giai đoạn nén trong khi màng kia ở giai đoạn hút. 

Một thiết kế bơm sử dụng cách tiếp cận này là bơm màng khí nén. Với lưu lượng dưới 10 m3/ hr và độ chính xác 3% được chấp nhận và sử dụng rộng rãi, bơm màng khí nén là một giải pháp định lượng tương đối ổn định và đáng tin cậy. Bơm có thể chạy khô và phù hợp với chất lỏng bẩn / ô nhiễm. Bơm màng khí nén thường được sử dụng làm máy bơm định lượng trong ngành công nghiệp nước để bơm hóa chất và trong ngành công nghiệp thực phẩm để thêm phụ gia và chất tạo màu.

Bơm định lượng màng

Bơm định lượng màng

Bơm định lượng nhu động

Bơm định lượng nhu động cung cấp khả năng định lượng hóa chất bằng cách ép cơ học lên ống chứa hóa chất nhờ các con lăn.  Bơm định lượng nhu động được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phòng thí nghiệm và y tế và những tiến bộ trong công nghệ vật liệu đã giúp bơm có thể sử dụng cho các ngành công nghiệp hạng nặng như xử lý chất lỏng và bùn có độ nhớt cao.

Ưu điểm của bơm nhu động là hóa chất luôn được chứa trong ống và không tiếp xúc với cơ cấu bơm. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng khi vấn đề vệ sinh trở nên quan trọng, chẳng hạn như trong các ứng dụng y tế và chế biến thực phẩm. Sự hao mòn của các ống chứa hóa chất có thể là một vấn đề và chúng phải được thay thế thường xuyên để tránh bị hỏng. Bơm định lượng nhu động vẫn tạo ra xung trong quá trình xả hóa chất nhưng thấp hơm bơm piston và bơm màng.

Máy bơm định lượng nhu động thường hoạt động ở áp xuất xả lên đến 10 bar và tốc độ dòng chảy từ 0,001-50 m3/ giờ là điển hình. Chúng thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu, quy trình hóa học và chất phụ gia dạng sệt (ví dụ, định lượng vôi trong ngành công nghiệp nước).

Bơm định lượng nhu động

Bơm định lượng nhu động

Bơm định lượng cánh thùy (bơm trái khế)

Bơm định lượng cánh thùy sử dụng các hoạt động quay của các cánh thùy để truyền động và định lượng hóa chất. Thể tích cố định hóa chất được hút lần lượt vào bơm bằng với thể tích khoang được tạo bởi các cánh thùy hoặc cánh thùy với guồng bơm và được chuyển đến bộ phận xả.

Bơm định lượng cánh thùy có nhiều ưu điểm hơn so với bơm piston do chúng có thể chịu được áp suất và các chất lỏng có độ nhớt cao. Máy bơm định lượng cánh thùy cung cấp chất lỏng có xung động thấp, điều này giúp hệ thống có thiết kế đơn giản (không cần bộ giảm chấn), khả năng định lượng chính xác. Khi bơm được dẫn động bằng khớp nối từ, thì các vấn đề rò rỉ chất lỏng có thể được loại bỏ.

Tuy nhiên, hiệu suất bơm phụ thuộc vào dung sai giữa các cánh thùy, ổ trục và vỏ và điều này có thể bị ảnh hưởng khi xảy ra sự ăn mòn. Sự mài mòn có thể giảm hiệu suất bơm và tăng độ trượt dòng chảy khiến cho dòng hóa chất từ ống xả trở lại phía ống hút, ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác của bơm.

Bơm cánh thùy thường được sử dụng trong các ứng dụng hóa chất, y tế và dược phẩm để cung cấp các vật liệu phản ứng hóa học và để đo lường các chất phụ gia ở áp suất cao trong các ngành công nghiệp nhựa, cao su và polyurethane.

Bơm định lượng cánh thùy

Bơm định lượng cánh thùy

Các thương hiệu bơm định lượng được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Mặc dù có rất nhiều thương hiệu bơm định lượng đang lưu hành trên thị trường và  rất khó để chọn ra thương hiệu nào là tốt nhất. Vì như các thông tin đã chia sẽ thì bơm định lượng tốt hay không tốt nó phụ thuộc kinh nghiệm người tư vấn bơm và  ứng dụng thực tế mà bơm được lắp và vận hành bởi người sử dụng cuối cùng. Dựa trên kinh nghiệm của nhà phân phối bơm định lượng, chúng tôi xin liệt kệ một số hãng bơm định lượng mà được khác hàng tin dùng do có độ bền và độ tin cậy cao cũng như giá thành phù hợp với đa số kinh phí đầu tư cho phép của hầu hết doanh nghiệp. 

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Các thương hiệu bơm định lượng phổ biến. 

 

Ứng dụng của bơm định lượng hóa chất

Giặt là công nghiệp

Bơm định lượng hóa chất được sử dụng để định lượng chất tẩy rửa cho các máy giặt công nghiệp. Chúng thay thế người vận hành châm chính xác thể tích chất tẩy rửa cho mỗi chu kỳ giặt, ngăn chặn sự tắc nghẽn, tiết kiệm hóa chất, giúp cho quá trình giặt là hiệu quả và người vận hành tránh tiếp xúc các hóa chất độc hại.

Xử lý nước và nước thải

Ngành nước thường sử dụng các hóa chất như: Javen, Acid Sunfuric, NaOH, Polymer, Mật đường cho các mục đích như kiểm soát và Cân bằng pH, Khử trùng, Khử màu, Cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh, các quá trình keo tụ, tạo bông bổ trợ cho các quá trình lắng lọc.

Khi sử dụng hóa chất, đòi hỏi chúng ta phải kiểm soát chính xác lưu lượng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo an toàn lao động. Chính vì vậy, các bơm định lượng hóa chất thường được sử dụng cho các mục đích này và là giải pháp thay thế cho các phương pháp thủ công “ Đong và đổ” gây nguy hiểm cho người lao động.

Sản xuất dầu khí

Bơm định lượng hóa chất được sử dụng để định lượng các hóa chất như metanol, monoetylen glycol và các chất ức chế ăn mòn vào dòng khí và dầu để ngăn chặn sự hình thành hydrat, tích tụ cáu cặn gây ăn mòn và cản trở dòng chảy và giảm tốc độ sản xuất. 

Nông nghiệp

Bơm được sử dụng để định lượng và châm trực tiếp phân bón vào hệ thống tưới tiêu để phân phối đồng đều đến cây trồng, mang lại giải pháp kiểm soát dinh dưỡng tự động, an toàn và chi phí thấp.

 

 

Ứng dụng bơm định lượng

Ứng dụng bơm định lượng

Mua máy bơm định lượng ở đâu giá tốt?

Có lẽ đây là câu hỏi bạn đặt ra khi tìm mua sản phẩm này để ứng dụng cho quy trình sản xuất bên mình. Cũng như bao nhà cung cấp khác nhưng chúng tôi không giới thiệu cho bạn một máy bơm định lượng giá rẽ nhất hoặc cạnh tranh nhất mà sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp bơm định lượng phù hợp nhất: Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn dựa trên kiến thức và kinh nghiệm về loại bơm định lượng này, giúp bạn chọn vật liệu và các phụ kiện bơm phù hợp để vận hành và kiểm soát bơm tốt nhất. Chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm và đồng hành cùng bạn trong suốt thời gian bạn sử dụng thiết bị, đó không phải là bảo hành mà là sự bảo đảm, trách nhiệm, tận tâm của chúng tôi dành cho bạn vì đã chấp nhận bỏ qua sự mặc cả về giá cả để hướng đến giá trị thực sự của giải pháp mà chúng tôi mang lại.

Chúng tôi rất hân hạnh và đồng hành cùng bạn trong nhiều dự án sắp tới. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có bất cứ điều gì không rõ về sản phẩm mà bạn sắp trang bị của hệ thống bên mình. Qua đó chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn bảng chào giá chi tiết và đầy đủ nhất về sản phẩm.

Chúc Quý đối tác thật nhiều sức khỏe và thành công.

Giao nhận tiện lợi

Giao nhận tiện lợi

Giao nhận trong ngày nhanh chóng, an toàn
Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt

Phương thức thanh toán đa dạng, tiện lợi
Đổi trả dễ dàng

Đổi trả dễ dàng

Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong 7 ngày
Hậu mãi chu đáo

Hậu mãi chu đáo

Tận tình chăm sóc khách hàng suốt dòng đời sản phẩm