Tài khoản

Vật tư điện

Bộ chống sét lan truyền

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD B40-3pN-In-40kA
-2%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD B40-3pN-In-40kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 40A
Số cực 3P+N
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C20-3pN-In-20kA
-3%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C20-3pN-In-20kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 20A
Số cực 3P+N
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C10-3pN-In-10kA
-2%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C10-3pN-In-10kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 10A
Số cực 3P+N
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD D5-3pN-In-5kA
-1%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD D5-3pN-In-5kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 5A
Số cực 3P+N
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD B40 3P In 40kA
-1%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD B40 3P In 40kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 40A
Số cực 3 cực
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C20 3P In 20kA
-10%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C20 3P In 20kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 20A
Số cực 3 cực
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C10 3P In 10kA
-1%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C10 3P In 10kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 10A
Số cực 3 cực
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD D5 3P In 5kA
-1%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD D5 3P In 5kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 5A
Số cực 3 cực
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD B40 1pN In 40kA
-1%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD B40 1pN In 40kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 40A
Số cực 1
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C20 1pN In 20kA
-1%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C20 1pN In 20kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 20A
Số cực 1
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C10 1pN In 10kA
-3%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD C10 1pN In 10kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 10A
Số cực 1
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD D5 1pN In 5kA
-8%

Bộ chống sét lan truyền Elmark SPD D5 1pN In 5kA

Điện áp định mức 275V
Dòng định mức 5A
Số cực 1
Điện áp ngắt mạch 1,2kV
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết

Cầu chì và đế cầu chì

Cầu chì Elmark 63G1451 63A
-7%

Cầu chì Elmark 63G1451 63A

ELMARK
46,500 đ
50,000 đ

Cầu chì Elmark 63G1451 63A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 63A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 50G1451 50A
-7%

Cầu chì Elmark 50G1451 50A

ELMARK
46,500 đ
50,000 đ

Cầu chì Elmark 50G1451 50A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 50A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 40G1451 40A
-7%

Cầu chì Elmark 40G1451 40A

ELMARK
46,500 đ
50,000 đ

Cầu chì Elmark 40G1451 40A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 40A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 32G1038 32A
-21%

Cầu chì Elmark 32G1038 32A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 32G1038 32A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 32A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 25G1038 25A
-21%

Cầu chì Elmark 25G1038 25A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 25G1038 25A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 25A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 20G1038 20A
-21%

Cầu chì Elmark 20G1038 20A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 20G1038 20A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 20A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 16G1038 16A
-21%

Cầu chì Elmark 16G1038 16A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 16G1038 16A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 16A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 10G1038 10A
-21%

Cầu chì Elmark 10G1038 10A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 10G1038 10A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 10A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 04G1038 6A
-21%

Cầu chì Elmark 04G1038 6A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 04G1038 6A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 6A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 04G1038 4A
-21%

Cầu chì Elmark 04G1038 4A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 04G1038 4A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 4A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 02G1038 2A
-21%

Cầu chì Elmark 02G1038 2A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 02G1038 2A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 2A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Cầu chì Elmark 01G1038 1A
-21%

Cầu chì Elmark 01G1038 1A

ELMARK
23,750 đ
30,000 đ

Cầu chì Elmark 01G1038 1A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 1A
Loại cầu chì 01G1038
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 3NRT18- 63x 3P+N 63A
-5%

Đế cầu chì Elmark 3NRT18- 63x 3P+N 63A

ELMARK
1,518,250 đ
1,600,000 đ

Đế cầu chì Elmark 3NRT18- 63x 3P+N 63A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 63A
Số cực 4
Loại cầu chì xxG1451
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 3PRT18- 63x 3P 63A
-2%

Đế cầu chì Elmark 3PRT18- 63x 3P 63A

ELMARK
1,176,000 đ
1,200,000 đ

Đế cầu chì Elmark 3PRT18- 63x 3P 63A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 63A
Số cực 3
Loại cầu chì xxG1451
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 2PRT18- 63x 2P 63A
-2%

Đế cầu chì Elmark 2PRT18- 63x 2P 63A

ELMARK
785,250 đ
800,000 đ

Đế cầu chì Elmark 2PRT18- 63x 2P 63A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 63A
Số cực 2
Loại cầu chì xxG1451
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 1NRT18- 63x 1P+N 63A
-2%

Đế cầu chì Elmark 1NRT18- 63x 1P+N 63A

ELMARK
732,500 đ
750,000 đ

Đế cầu chì Elmark 1NRT18- 63x 1P+N 63A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 63A
Số cực 2
Loại cầu chì xxG1451
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 1PRT18 63x 1P 63A
-5%

Đế cầu chì Elmark 1PRT18 63x 1P 63A

ELMARK
389,750 đ
410,000 đ

Đế cầu chì Elmark 1PRT18 63x 1P 63A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 63A
Số cực 1
Loại cầu chì xxG1451
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 3NRT18- 32x 3P+N 32A
-4%

Đế cầu chì Elmark 3NRT18- 32x 3P+N 32A

ELMARK
730,000 đ
760,000 đ

Đế cầu chì Elmark 3NRT18- 32x 3P+N 32A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 32A
Số cực 4
Loại cầu chì xxG1038
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 3PRT18- 32x 3P 32A
-6%

Đế cầu chì Elmark 3PRT18- 32x 3P 32A

ELMARK
528,000 đ
560,000 đ

Đế cầu chì Elmark 3PRT18- 32x 3P 32A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 32A
Số cực 3
Loại cầu chì xxG1038
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Đế cầu chì Elmark 2PRT18- 32x 2P 32A
-12%

Đế cầu chì Elmark 2PRT18- 32x 2P 32A

ELMARK
353,250 đ
400,000 đ

Đế cầu chì Elmark 2PRT18- 32x 2P 32A

Điện áp định mức 500V
Dòng định mức 32A
Số cực 2
Loại cầu chì xxG1038
Loại Ngang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết

Relay nhiệt

Relay nhiệt Elmark LT2- F3371 380- 630A
-5%

Relay nhiệt Elmark LT2- F3371 380- 630A

ELMARK
14,315,000 đ
15,000,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- F3371 380- 630A

Dòng định mức 630A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 380- 630A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- F3369 200- 330A
-5%

Relay nhiệt Elmark LT2- F3369 200- 330A

ELMARK
14,315,000 đ
15,000,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- F3369 200- 330A

Dòng định mức 330A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 200- 330A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- F3367 90- 150A
-5%

Relay nhiệt Elmark LT2- F3367 90- 150A

ELMARK
10,488,750 đ
11,000,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- F3367 90- 150A

Dòng định mức 150A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 90- 150A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E3363 63- 80A
-5%

Relay nhiệt Elmark LT2- E3363 63- 80A

ELMARK
1,893,500 đ
2,000,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E3363 63- 80A

Dòng định mức 80A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 63- 80A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E3357 37- 50A
-5%

Relay nhiệt Elmark LT2- E3357 37- 50A

ELMARK
1,893,500 đ
2,000,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E3357 37- 50A

Dòng định mức 50A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 37- 50A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E2355 28- 36A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E2355 28- 36A

ELMARK
977,500 đ
1,000,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E2355 28- 36A

Dòng định mức 36A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 28- 36A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1353 23- 32A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1353 23- 32A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1353 23- 32A

Dòng định mức 32A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 23- 32A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1321 12- 18A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1321 12- 18A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1321 12- 18A

Dòng định mức 18A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 12- 18A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1314 7- 10A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1314 7- 10A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1314 7- 10A

Dòng định mức 10A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 7- 10A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1310 4- 6A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1310 4- 6A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1310 4- 6A

Dòng định mức 6A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 4- 6A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1307 1.6- 2.5A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1307 1.6- 2.5A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1307 1.6- 2.5A

Dòng định mức 2.5A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 1.6- 2.5A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1305 0.63- 1A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1305 0.63- 1A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1305 0.63- 1A

Dòng định mức 1A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 0.63- 1A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1303 0.25- 0.40A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1303 0.25- 0.40A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1303 0.25- 0.40A

Dòng định mức 0.4A
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 0.25- 0.40A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Relay nhiệt Elmark LT2- E1301 0.1- 0.16A
-2%

Relay nhiệt Elmark LT2- E1301 0.1- 0.16A

ELMARK
633,750 đ
645,000 đ

Relay nhiệt Elmark LT2- E1301 0.1- 0.16A

Dòng định mức 0,25
Loại tiếp điểm D
Dòng định mức có thể điều chỉnh 0.16-0.25A
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết

Aptomat chống giật-RCD&RCBO

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 500mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 500mA

ELMARK
1,705,750 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 500mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 40A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 500mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 500mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 500mA

ELMARK
1,705,750 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 500mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 500mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 500mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 500mA

ELMARK
1,705,750 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 500mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 25A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 500mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 500mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 500mA

ELMARK
1,705,750 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 500mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 16A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 500mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 500mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 500mA

ELMARK
1,705,750 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 500mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 10A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 500mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 300mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 300mA

ELMARK
1,705,750 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 300mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 40A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 300mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 300mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 300mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 300mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 300mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 300mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 300mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 300mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 25A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 300mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 300mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 300mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 300mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 16A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 300mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 300mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 300mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 300mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 10A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 300mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 100mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 100mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 100mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 40A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 100mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 100mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 100mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 100mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 100mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 100mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 100mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 100mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 25A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 100mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 100mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 100mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 100mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 16A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 100mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 100mA
-3%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 100mA

ELMARK
1,650,000 đ
1,700,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 100mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 10A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 100mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 30mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 30mA

ELMARK
1,703,000 đ
1,720,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 40A 30mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 40A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 30mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 30mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 30mA

ELMARK
1,647,250 đ
1,660,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 32A 30mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 30mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 30mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 30mA

ELMARK
1,647,250 đ
1,660,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 25A 30mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 25A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 30mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 30mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 30mA

ELMARK
1,647,250 đ
1,660,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 16A 30mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 16A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 30mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 30mA
-1%

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 30mA

ELMARK
1,647,250 đ
1,660,000 đ

RCBO Elmark JEL5 6kA 2P 10A 30mA

Điện áp định mức 230V
Dòng điện định mức 10A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 02
Cường độ dòng rò 30mA
Kích thước (DxRxC)  72x35x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết

Bộ ngắt mạch - MCB

MCB ELMARK C64N 63A 4P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C64N 63A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,176,000 đ
1,185,000 đ

MCB ELMARK C64N 63A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 63A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 50A 4P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C64N 50A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,176,000 đ
1,185,000 đ

MCB ELMARK C64N 50A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 50A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 40A 4P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C64N 40A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,083,000 đ
1,095,000 đ

MCB ELMARK C64N 40A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 40A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 32A 4P 6kA CURVE C
-4%

MCB ELMARK C64N 32A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,036,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 32A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 32A 4P 6kA CURVE C
-4%

MCB ELMARK C64N 32A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,036,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 32A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 25A 4P 6kA CURVE C
-4%

MCB ELMARK C64N 25A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,036,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 25A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 25A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 20A 4P 6kA CURVE C
-4%

MCB ELMARK C64N 20A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,036,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 20A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 20A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 16A 4P 6kA CURVE C
-4%

MCB ELMARK C64N 16A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,036,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 16A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 16A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 10A 4P 6kA CURVE C
-4%

MCB ELMARK C64N 10A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,036,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 10A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 10A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 6A 4P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C64N 6A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
1,068,000 đ
1,075,000 đ

MCB ELMARK C64N 6A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 6A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 4A 4P 6kA CURVE C
-3%

MCB ELMARK C64N 4A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
784,000 đ
810,000 đ

MCB ELMARK C64N 4A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 4A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C64N 2A 4P 6kA CURVE C
-3%

MCB ELMARK C64N 2A 4P 6kA CURVE C

ELMARK
784,000 đ
810,000 đ

MCB ELMARK C64N 2A 4P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 2A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 04
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 63A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 63A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
989,000 đ
1,000,000 đ

MCB ELMARK C63N 63A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 63A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 50A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 50A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
989,000 đ
1,000,000 đ

MCB ELMARK C63N 50A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 50A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 40A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 40A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
722,000 đ
730,000 đ

MCB ELMARK C63N 40A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 40A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 32A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 32A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
722,000 đ
730,000 đ

MCB ELMARK C63N 32A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 32A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 25A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 25A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
701,000 đ
710,000 đ

MCB ELMARK C63N 25A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 25A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 20A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 20A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
701,000 đ
710,000 đ

MCB ELMARK C63N 20A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 20A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 16A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 16A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
701,000 đ
710,000 đ

MCB ELMARK C63N 16A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 16A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
MCB ELMARK C63N 10A 3P 6kA CURVE C
-1%

MCB ELMARK C63N 10A 3P 6kA CURVE C

ELMARK
701,000 đ
710,000 đ

MCB ELMARK C63N 10A 3P 6kA CURVE C

Điện áp định mức 400V
Dòng điện định mức 10A
Dòng ngắn mạch 6000A
Số cực 03
Đồ thị ngắn mạch C
Kích thước (DxRxC)  72x54x81mm
Bảo hành 12 Tháng
Chi tiết
Giao nhận tiện lợi

Giao nhận tiện lợi

Giao nhận trong ngày nhanh chóng, an toàn
Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt

Phương thức thanh toán đa dạng, tiện lợi
Đổi trả dễ dàng

Đổi trả dễ dàng

Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong 7 ngày
Hậu mãi chu đáo

Hậu mãi chu đáo

Tận tình chăm sóc khách hàng suốt dòng đời sản phẩm