Tài khoản

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-350/ 14T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-350/ 14T

Thông số chính

Lưu lượng

 4.8 m3/h 

Áp suất

15.5 bar (155mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ -15 - 110 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3 Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-920/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-920/10T

Thông số chính

Lưu lượng

22.8m3/h 

Áp suất

12 bar (120mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-35 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 10 Hp (7.5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-1000/11T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-1000/11T

Thông số chính

Lưu lượng

22.8m3/h 

Áp suất

13 bar (130mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-35 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 10 Hp (7.5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-550/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-550/10T

Thông số chính

Lưu lượng

13.2 m3/h 

Áp suất

12 bar (120mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5 - 90 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 5.5 Hp (4kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T

Thông số chính

Lưu lượng

9.6 m3/h 

Áp suất

9.5 bar (95mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5 - 90 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 4Hp (3kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T

Thông số chính

Lưu lượng

10.8 m3/h 

Áp suất

7 bar (70mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5 - 90 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax 18V-900/9T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax 18V-900/9T

Thông số chính

Lưu lượng

24m3/h 

Áp suất

11bar (110mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 10Hp (7.5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18V-750/8T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18V-750/8T

Thông số chính

Lưu lượng

24m3/h 

Áp suất

9.6bar (96 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 7.5Hp (5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9V-550/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9V-550/10T

Thông số chính

Lưu lượng

13.2m3/h 

Áp suất

11bar (110 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 5.5Hp (4kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T
-4%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4 m3/h 

Áp suất

13bar (130 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 5.5Hp (4kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T
-4%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

PENTAX
19,200,000 đ
20,000,000 đ

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4 m3/h 

Áp suất

10bar (100 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 4Hp (3kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 300/6T
-6%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 300/6T

Thông số chính

Lưu lượng

10.2 m3/h 

Áp suất

 7.5 bar (75 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 350/ 7T
-5%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 350/ 7T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4m3/h 

Áp suất

9 bar (90 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3.5Hp (2.57kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 300/ 10T
-5%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 300/ 10T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4m3/h 

Áp suất

11 bar (112 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 200/ 7T
-4%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 200/ 7T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4m3/h 

Áp suất

8 bar

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 2Hp (1,5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP

Bơm trục đứng CNP CDM (CDMF) 3-8-1Hp
-3%

Bơm trục đứng CNP CDM (CDMF) 3-8-1Hp

CNP
6,965,000 đ
7,200,000 đ

Bơm trục đứng CNP CDM (CDMF) 3-8-1Hp

Model

CNP-CDM (CDMF) 3-8

Lưu lượng

1.6 – 3.2 m3/h

Cột áp

58 - 45 mét

Điện áp

50Hz

1 pha x 220-230/240V

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Đầu bơm

DN32

Motor

Motor tiêu chuẩn IE2, 2 cực, IP55, Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Khoang hút/xã

Gang/ Inox

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-10
-2%

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-10

Model

CNP CDM 3-10

Lưu lượng

1.6 – 3.2 m3/h

Cột áp

 72 - 56 mét

Điện áp

50Hz

1 pha x 220-230/240V

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Đầu bơm

DN32

Motor

Motor 1,5 Hp, tiêu chuẩn IE2, 2 cực, IP55, Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Khoang hút/xã

Gang/ Inox

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-12
-3%

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-12

Model

CNP CDM 3-12

Lưu lượng

1.6 – 3.2 m3/h

Cột áp

 86 - 67 mét

Điện áp

50Hz

1 pha x 220-230/240V

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Đầu bơm

DN32

Motor

Motor 1,5 Hp, tiêu chuẩn IE2, 2 cực, IP55, Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Khoang hút/xã

Gang/ Inox

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-14

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-14

Model

CNP CDM 3-14

Lưu lượng

1.6 – 3.2 m3/h

Cột áp

 101 - 78mét

Điện áp

50Hz

1 pha x 220-230/240V

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Đầu bơm

DN32

Motor

Motor 2 Hp, tiêu chuẩn IE2, 2 cực, IP55, Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Khoang hút/xã

Gang/ Inox

Chi tiết
Máy bơm CNP trục đứng CDM 5-14, 3Hp

Máy bơm CNP trục đứng CDM 5-14, 3Hp

Model

CNP CDM 5-14

Lưu lượng

4 - 7 m3/h

Cột áp

93 - 65 mét

Điện áp

50Hz

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Kết nối bơm

DN42

Motor

Motor IE2,3Hp, 2 cực, IP55,  Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Đầu hút/xã

Inox

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-17

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-17

Model

CNP CDM 5-17

Lưu lượng

4 - 7 m3/h

Cột áp

113 - 79 mét

Điện áp

50Hz

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Kết nối bơm

DN42

Motor

Motor 4 Hp, IE2,3Hp, 2 cực, IP55,  Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Đầu hút/xã

Inox

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-20

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-20

Model

CNP CDM 5-20

Lưu lượng

4 - 7 m3/h

Cột áp

133 - 93 mét

Điện áp

50Hz

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Kết nối bơm

DN42

Motor

Motor 4 Hp, IE2,3Hp, 2 cực, IP55,  Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Đầu hút/xã

Inox

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-23

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-23

Model

CNP CDM 5-23

Lưu lượng

4 - 7 m3/h

Cột áp

153 - 108 mét

Điện áp

50Hz

3 pha x 200-220/346-380V

3 pha x 220-240/380-415V

3 pha x 380-415V

Kết nối bơm

DN42

Motor

Motor 5.5Hp, IE2,3Hp, 2 cực, IP55,  Class F

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Đầu hút/xã

Inox

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Máy bơm trục đứng CNP CDM 10-11, 5.5Hp

Máy bơm trục đứng CNP CDM 10-11, 5.5Hp

Model

CNP CDM 10-11

Lưu lượng

8 - 12 m3/h

Cột áp

108 - 84 mét

Motor

5.5Hp, Motor IE2, 2 cực, IP55, Class F

Điện áp

3 pha/ 380-415V/ 50Hz

Kết nối guồng bơm

DN60

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Guồng bơm

Inox 304

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 10-13

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 10-13

Model

CNP CDM 10-13

Lưu lượng

8 - 12 m3/h

Cột áp

130 - 99 mét

Motor

7.5Hp, Motor IE2, 2 cực, IP55, Class F

Điện áp

3 pha/ 380-415V/ 50Hz

Kết nối guồng bơm

DN60

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Guồng bơm

Inox 304

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 10-15

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 10-15

Model

CNP CDM 10-15

Lưu lượng

8 - 12 m3/h

Cột áp

149 - 114 mét

Motor

7.5Hp, Motor IE2, 2 cực, IP55, Class F

Điện áp

3 pha/ 380-415V/ 50Hz

Kết nối guồng bơm

DN60

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Guồng bơm

Inox 304

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 10-17

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 10-17

Model

CNP CDM 10-17

Lưu lượng

8 - 12 m3/h

Cột áp

169 - 134 mét

Motor

7.5Hp, Motor IE2, 2 cực, IP55, Class F

Điện áp

3 pha/ 380-415V/ 50Hz

Kết nối guồng bơm

DN60

Vật liệu

Phớt cơ khí

Tungsten Carbide/ Carbon

Đầu bơm

Gang

Cánh bơm

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Bạc đạn

Tungten Carbide

Guồng bơm

Inox 304

Bảo hành

12 Tháng

Chi tiết

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA

Bơm trục đứng Ebara, Model EVM, Lưu lượng: 1-90m3/giờ

Bơm trục đứng Ebara, Model EVM, Lưu lượng: 1-90m3/giờ

Model EVM
Lưu chất  Nước sạch (Tối đa 140ºC)
Lưu lượng 1-90 m3/giờ
Áp suất (Max) 35bar (350m)
Hệ số MEI >0,7
Điện áp

230V-1phase  và 230/400V (tới 4kW ) hoặc 400/690V (hơn 5.5kW)-3 phase

IP IP55 (tới 11kW); IP56 (hơn 15kW)
Seal  Silicon Carbide/Carbon/EPDM/Silicon Carbide Graphite hoặc  FPM 
Thân bơm AISI 304; AISI 316L
Cánh bơm AISI 304 hoặc AISI 316L
Trục bơm AISI 304 , AISI 316L hoặc AISI 329A 
Bệ đỡ motor Gang
Bảo hành 12 tháng
Chi tiết
Bơm trục đứng Ebara, Model CVM, Lưu lượng: 1,2-7,2m3/h

Bơm trục đứng Ebara, Model CVM, Lưu lượng: 1,2-7,2m3/h

Model CVM
Lưu chất  Nước sạch (Tối đa 40ºC)
Lưu lượng 1,3 -7,2 m3/giờ
Áp suất (Max) 10bar (100m)
Motor TEFC, 0,3-1,85 kW, IE3, IP 44, Class F
Điện áp 230/400V ±10%, 3 phase, 50Hz
Kiểu bơm Ly tâm trục đứng đa tầng cánh kín
Seal  Mechanical Seal (Ceramic/Carbon/NBR)
Bạc đạn Bạc đạn bi
Kết nối Dạng ren. Đầu hút G 1 1/4  ; Đầu xã : G1 1/4
Vật liệu  
Thân bơm Gang
Cánh bơm PPE+PS gia cường bằng sợi thủy tinh
Trục bơm Inox 416
Bảo hành 12 tháng

 

Chi tiết

Bơm trục đứng đa tầng cánh GOULDS

Bơm trục đứng Goulds, Model e-SV

Bơm trục đứng Goulds, Model e-SV

Lưu lượng lên đến 725 GPM
Cột áp lên đến 1200 feet
Áp suất hoạt động tối đa 16 - 40bar
Nhiệt độ lưu chất có thể bơm -30ºC to 120ºC
Chiều quay của bơm theo chiều kim đồng hồ nhìn từ phía bên trên bơm hoặc theo ký hiệu chiều xoay trên khớp nối
Chi tiết

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Bơm trục đứng đa tầng cánh thường được sử dụng để bơm nước lạnh hoặc nước nóng trong các ứng dụng đòi hỏi áp suất đẩy cao như bơm cấp nước cho nồi hơi, bơm cấp cho hệ lọc RO, cấp nước cho nhà cao tầng, tăng áp trên đường ống và tưới tiêu nông nghiệp.

Bơm có kiểu lắp đặt dạng đứng , diện tích lắp đặt nhỏ, vật liệu chế tạo cánh bơm thường làm từ nhựa, hoặc Inox 316, 304 nên chống gỉ sét và có độ bền cao. Với các ứng dụng đặc biệt, bơm trục đứng có thể bơm được nước nóng 1250C

Tại sieuthicongnghiep.com.vn đang phân phối đa dạng các dòng bơm trục đứng đa tầng cánh từ các thương hiệu nổi tiếng như Ebara, CNP, Goulds, Pentax với mức giá tốt và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để nhận được bảng chào giá bơm tốt nhất hoặc Quý đối tác có thể xem nhanh bảng giá máy bơm trục đứng đa tầng cánh mới nhất năm 2023.

Giới thiệu bơm trục đứng

Cấu tạo bơm trục đứng đa tầng cánh

Bơm trục đứng có cấu trúc đa tầng cánh, với nhiều cánh bơm được lắp trên cùng 1 trục thẳng đứng để tạo dòng nước cao áp. Lưu lượng bơm tỷ lệ thuận với đường kính cánh bơm, còn số tầng cánh sẽ quyết định áp suất hoạt động bơm.

Cánh bơm được điều khiển và dẫn động xoay bằng motor điện 3 pha hoặc 1 pha tùy công suất.

Dưới motor là guồng bơm, bên trong bao gồm nhiều tầng cánh. Các bộ khuếch tán được lắp giữa các tầng cánh làm nhiệm vụ hướng dòng nước vào mắt hút của cánh bơm tiếp theo. Khi nước qua các tầng cánh bơm và các bộ khuếch tán sẽ được gia áp, cuối cùng sẽ đi vào ống đẩy của máy bơm ra ngoài.

Phía dưới cùng là đầu bơm, là phần kết nối với đường ống hút và xã. Thường làm bằng gang hoăc inox tùy vào loại lưu chất mà đầu bơm tiếp xúc. Đầu bơm có các vị trí để cố định bơm lên đế bơm bằng bulông.

Cấu tạo bơm trục đứng

Các thương hiệu bơm trục đứng đa tầng cánh bán chạy nhất năm 2023

Bơm trục đứng đa tầng cánh nhìn chung rất đa dạng về thương hiệu, mẫu mã và xuất xứ. Một số dòng bơm trục đứng đa tầng cánh bán chạy nhất trong năm 2023 được chúng tôi tổng hợp dựa trên những phản hồi tích cực từ khách hàng về chất lượng, độ tin cậy và tính ổn định của sản phẩm bao gồm.

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh CNP có giá thành cạnh tranh và chất lượng rất ổn định nên được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các ứng dụng dân dụng và công nghiệp. Phụ kiện bơm dễ tìm, dễ mua với chi phí thấp. Ngoài các ưu điểm sẵn có của dòng bơm trục đứng đa tầng cánh như kết cấu gọn, chắc chắn và tiết kiệm không gian lắp đặt. bơm cò có nhiều ưu điểm vượt trội.

Bơm trục đứng CNP

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh CNP

 • Thương hiệu: CNP
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Lưu lượng: 1,6 - 24m3/h
 • Cột áp: 58 - 210 mét
 • Công suất motor: 1-25 Hp

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Pentax là thương hiệu máy bơm phổ biến và nổi tiếng thế giới, sản phẩn đã có mặt tại hơn 120 quốc gia. Pentax cung cấp đa dạng các dòng máy bơm dân dụng và công nghiệp với quy trình kiểm định chất lượng khắt khe. Mỗi bơm được kiểm tra kỹ lưỡng  về động lực và hiệu suất thủy lực trước khi xuất xưởng nên hầu hết các sản phẩm ít khi bị lỗi và hoạt động với độ bền và độ ổn định cao.

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax là một trong những dòng bơm bán chạy nhất của Pentax

Phương châm quản lý chất lượng sản phẩm của Pentax: “ Ở đâu có kiểm soát ở đó có sự tin cậy “

Bơm trục đứng CNP

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

 • Thương hiệu: Pentax
 • Xuất xứ: Italy
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Lưu lượng: 1,6 - 24m3/h
 • Cột áp: 58 - 210 mét
 • Công suất motor: 1-25 Hp

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA

Đây là dòng bơm trục đứng đa tầng cánh của nhà sản xuất Ebara, tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng về máy bơm, được thành lập năm 1912 tại Nhật Bản. Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara có thiết sáng tạo giúp giảm hơn 80% lực đẩy dọc trục nên giúp bơm hoạt động ổn định với môi trường công nghiệp nặng, cường độ cao. Có nhiều tùy chọn phớt bơm tùy theo loại và nhiệt độ lưu chất. Thay phớt bơm dễ dàng và nhanh chóng qua khớp nối linh hoạt mà không cần tháo rời motor. Giúp cho quá trình bảo dưỡng nhanh chóng, tiện lợi. Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara được tin dùng rộng rãi trên cả ứng dụng dân dụng lẫn công nghiệp.

Bơm trục đứng Ebara

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA

 • Thương hiệu: EBARA
 • Xuất xứ: Ý - Nhật - Indonesia - China
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Lưu lượng: 1-90 m3/h
 • Cột áp: 350 mét
 • Công suất motor: 11-15 kW

Bơm trục đứng đa tầng cánh GOULDS

Ưu điểm của thương bơm trục đứng đa tầng cánh Goulds là có dãy sản phẩm rộng và đa dạng, có nhiều tùy chọn về công suất, vật liệu và motor nến sẽ đáp ứng hầu hết các yêu cầu cả về chí phí cũng kỹ thuật khắc khe nhất.

Bơm trục đứng Goulds

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh GOULDS

 • Thương hiệu: GOULDS
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Lưu lượng: 164m3/h
 • Cột áp: 365 mét
 • Công suất motor: 5,5 Hp

Thông số kỹ thuật bơm trục đứng đa tầng cánh cần nắm khi chọn bơm

Để việc chọn bơm trục đứng đa tầng cánh được chính xác, thuận lợi trong công tác lắp đặt thì các thông số kỹ thuật chính cần nắm như sau:

Lưu lượng hoạt động

Là thể tích lưu chất mong muốn chảy qua bơm theo một thời gian xác định trước, cụ thể là theo đơn vị m3/giờ; m3/phút hoặc lít/giây. Thông số này tỷ lệ thuận với đường kính cánh bơm trục đứng được chọn.

Áp suất hoạt động

Là áp suất tại đầu đẩy của máy bơm đước tính theo mét nước hoặc bar (kg/cm2). Bơm càng có nhiều tầng cánh thì áp suất đẩy càng cao.

Lưu ý: Cần chọn bơm có lưu lượng và áp suất hoạt động càng gần điểm BEP (điểm hoạt động có hiệu suất tối ưu nhất) càng tốt.

Nhiệt độ lưu chất

Bơm trục đứng đa tầng cánh dùng được cho cả nước lạnh hoặc nước nóng có nhiệt độ tối đa 125 độ C, tùy vật liệu cánh bơm là nhựa hoặc Inox.

Loại lưu chất

Bơm phù hợp với các lưu chất sạch có độ nhớt từ 1-100 (cSt ) và kích thước chất rắn qua bơm cho phép từ 5 μm to 1 mm.

Nguồn điện sử dụng

Các thông số liên quan đến công suất motor, điện áp, tần số, cường độ dòng điện và các phương pháp điều khiển bơm (chẳng hạn khởi động mềm bằng biến tần)

Kiểu kết nối

Tiêu chuẩn kết nối mặt bích máy bơm dạng DIN, JIS 10K, V.v…

Ứng dụng của bơm trục đứng đa tầng cánh

Bơm trục đứng đa tầng cánh được gia công cơ khí chính xác và phương pháp hướng dòng hiệu quả giữa các tầng cánh nên bơm có hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng. Bơm thường được dùng cho các chất lỏng sạch, có thể lẫn các hạt rắn kích thước nhỏ nhưng phổ biến nhất vẫn là nước sạch. Bơm thường dùng để cấp nước cho nồi hơi, bơm tưới sân gold hoặc tưới tiêu nông nghiệp, bơm lọc RO, Bơm chửa cháy, Các hệ thống HVAC.

Ứng dụng bơm trục đứng

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bơm trục đứng đa tầng cánh

Nhiều sự cố liên quan đến máy bơm trục đứng đa tầng cánh không xuất phát từ chất lượng sản phẩm mà đến từ việc lắp đặt bơm không đúng cách và điều này có thể phòng tránh bằng cách thực hiện các hướng dẫn lắp đặt đúng như sau:

 • Không lắp bơm trực tiếp trên sàn nền. Bơm nên được lắp trên đế bằng kim loại hoặc bê tông
 • Khu vực lắp bơm bằng phẳng, chắc chắn và khô thoáng
 • Đấu nối và cấp nguồn điện phù hợp cho bơm
 • Nhiệt độ lưu chất nằm trong ngưỡng hoạt động máy bơm
 • Nhiệt độ môi trường nằm trong ngưỡng hoạt động máy bơm
 • Đảm bảo đủ lượng khí cấp cho quạt tản nhiệt động cơ
 • Nên lắp van ngắt trên cả đầu hút và đầu đẩy của máy bơm
 • Lắp van 1 chiều ở đầu đẩy để ngăn lưu chất chảy ngược vào bơm khi bơm không hoạt động và phòng tránh hiện tượng “ búa nước”
 • Đảm bảo các đường ống dẫn nước cho máy bơm không bị tắc
 • Lắp ống bypass khi bơm hoạt động kết hợp với van đóng, lưu lượng qua ống bypass bằng 10% lưu lượng tối ưu của bơm. Nhiệt độ cao hơn yêu cầu phần trăm lưu lượng lớn hơn.
 • Nước cấp vào bơm theo đúng chiều mũi tên trên đầu bơm
 • Kiểm tra chiều xoay của cánh bơm theo đúng mũi tên ký hiệu trên cổ bơm
 • Mồi nước và xả khí dư cho bơm trước khi khởi động

Hướng dẫn lắp đặt bơm trục đứng

Bảng giá bơm trục đứng đa tầng cánh mới nhất năm 2023

Là một dòng bơm thông dụng trên thị trường nên bơm trục đứng đa tầng cánh có rất nhiều thương hiệu, xuất xứ và nhiều mức giá khác nhau tùy vào công suất bơm được lựa chọn. Trong đó, các dòng có công suất từ 1-11kw được sử dụng phổ biến nhất trong dân dụng và công nghiệp. Chúng tôi cập nhật bảng giá bơm trục đứng mới nhất năm 2023 như sau:

STT

Model

Giá chưa VAT (VNĐ)

1

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-8

6,965,000 VNĐ

2

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-10

7,424,000 VNĐ

3

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-12

8,203,000 VNĐ

4

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-14

8,971,000 VNĐ

5

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-16

9,579,000 VNĐ

6

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-20

10,197,000 VNĐ

7

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 3-24

11,381,000 VNĐ

8

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-14

9,792,000 VNĐ

9

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-17

11,168,000 VNĐ

10

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM 5-20

11,829,000 VNĐ

11

Bơm trục đứng Ebara EVMS 3 2F5 Q1BEG E/0.37

22,559,000 VNĐ

12

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 3F5 Q1BEG E/0.37

23,044,000 VNĐ

13

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 4F5 Q1BEG E/0.37

23,333,000 VNĐ

14

Bơm trục đứng Ebara EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.37

24,817,000 VNĐ

15

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 6F5 Q1BEG E/0.37

25,331,000 VNĐ

16

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.37

26,451,000 VNĐ

17

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.37

27,001,000 VNĐ

18

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 9F5 Q1BEG E/0.37

28,345,000 VNĐ

19

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 10F5 Q1BEG E/0.37

28,849,000 VNĐ

20

Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS 3 11F5 Q1BEG E/0.37

29,773,000 VNĐ

21

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 200/ 7T

13,940,000 VNĐ

22

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 300/ 10T

16,200,000 VNĐ

23

Bơm trục đứng Pentax U7V - 350/ 7T

16,568,000 VNĐ

24

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-300/6T

14,911,000 VNĐ

25

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T (Cánh Inox)

23,748,000 VNĐ

26

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

19,115,000 VNĐ

27

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T (Cánh Inox)

31,306,000 VNĐ

28

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T

25,088,000 VNĐ

29

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9V-550/10T

25,405,000 VNĐ

30

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-550/10T (Cánh Inox)

36,174,000 VNĐ

Địa chỉ mua bơm trục đứng đa tầng cánh chính hãng, giá tốt.

sieuthicongnghiep.com.vn có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp bơm trục đứng đa tầng cánh chất lượng, giá tốt nhất hiện nay được đông đảo người dùng tín nhiệm. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn kỹ thuật cặn kẽ giúp bạn chọn đúng bơm trục đứng đến từ các thương hiệu hàng đầu. Không chỉ có chất lượng tốt, giá cạnh tranh, khi mua bơm trục đứng tại sieuthicongnghiep.com.vn còn có chế độ bảo hành lâu dài, giúp người dùng an tâm hơn khi lựa chọn và sử dụng

Để được tư vấn miễn phí và đặt mua máy bơm trục đứng, xin vui lòng truy cập vào website sieuthicongnghiep.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ:

 • VPGD: Tầng 5, Toà nhà KICOSTRAN, 46 Bạch đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM
 • Kho: Lô LG 6A đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
 • Hotline: 0948 829 449
Giao nhận tiện lợi

Giao nhận tiện lợi

Giao nhận trong ngày nhanh chóng, an toàn
Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt

Phương thức thanh toán đa dạng, tiện lợi
Đổi trả dễ dàng

Đổi trả dễ dàng

Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong 7 ngày
Hậu mãi chu đáo

Hậu mãi chu đáo

Tận tình chăm sóc khách hàng suốt dòng đời sản phẩm