Tài khoản

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-350/ 14T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-350/ 14T

Thông số chính

Lưu lượng

 4.8 m3/h 

Áp suất

15.5 bar (155mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ -15 - 110 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3 Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-920/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-920/10T

Thông số chính

Lưu lượng

22.8m3/h 

Áp suất

12 bar (120mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-35 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 10 Hp (7.5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-1000/11T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-1000/11T

Thông số chính

Lưu lượng

22.8m3/h 

Áp suất

13 bar (130mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-35 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 10 Hp (7.5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-550/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-550/10T

Thông số chính

Lưu lượng

13.2 m3/h 

Áp suất

12 bar (120mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5 - 90 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 5.5 Hp (4kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T

Thông số chính

Lưu lượng

9.6 m3/h 

Áp suất

9.5 bar (95mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5 - 90 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 4Hp (3kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T

Thông số chính

Lưu lượng

10.8 m3/h 

Áp suất

7 bar (70mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox 304

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40 độ C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5 - 90 độ C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax 18V-900/9T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax 18V-900/9T

Thông số chính

Lưu lượng

24m3/h 

Áp suất

11bar (110mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 10Hp (7.5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18V-750/8T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18V-750/8T

Thông số chính

Lưu lượng

24m3/h 

Áp suất

9.6bar (96 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 7.5Hp (5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax  U9V-550/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9V-550/10T

Thông số chính

Lưu lượng

13.2m3/h 

Áp suất

11bar (110 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 5.5Hp (4kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax  U7V-550/10T
-4%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4 m3/h 

Áp suất

13bar (130 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 5.5Hp (4kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax  U7V-400/8T
-4%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

PENTAX
19,200,000 đ
20,000,000 đ

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4 m3/h 

Áp suất

10bar (100 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 4Hp (3kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax  U7V - 300/6T
-6%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 300/6T

Thông số chính

Lưu lượng

10.2 m3/h 

Áp suất

 7.5 bar (75 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 350/ 7T
-5%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 350/ 7T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4m3/h 

Áp suất

9 bar (90 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3.5Hp (2.57kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 300/ 10T
-5%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 300/ 10T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4m3/h 

Áp suất

11 bar (112 mét)

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 3Hp (2.2kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 200/ 7T
-4%

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 200/ 7T

Thông số chính

Lưu lượng

8.4m3/h 

Áp suất

8 bar

Thân bơm

Gang

Giá đỡ motor

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl (chống mài mòn cơ học tốt)

Trục bơm

Inox 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 400C

Nhiệt độ lưu chất

Từ 5-350C

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Công suất 2Hp (1,5kW)

Nguồn điện

3 phase, 230/400V, 50Hz

Chuẩn cách điện

Lớp F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

Chi tiết

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh được ứng dụng rộng rãi tại nhiều ứng dụng dân dụng và công nghiệp hoặc tại các hệ thống cần bơm nước với áp suất cao như các hệ thống  lọc nước RO, PCCC, cấp nước chung cư và tòa nhà cao tầng, HVAC. Trong đó, thương hiệu máy bơm trục đứng đa tầng cánh PENTAX được nhiều đối tác tin dùng, bơm sở hữu nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội. 

Giới thiệu bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax là thiết bị được nhập khẩu trực tiếp từ Ý của hãng Pentax. Đây là đơn vị sản xuất máy bơm nước thuộc top đầu thế giới với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng, đối tác đến từ 120 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó, dòng sản phẩm máy bơm trục đứng là một trong những sản phẩm chủ lực tạo nên tên tuổi cho hãng Pentax.

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax hay gọi là máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh là loại máy bơm ly tâm có trục thẳng đứng với cấu tạo đa tầng cánh để  tạo ra áp lực nước cao  và được ứng dụng rộng rãi trong đa lĩnh vực từ dân dụng, nông nghiệp cho đến công nghiệp. 

Cấu tạo của máy bơm trục đứng đa tầng cánh khá đặc biệt với buồng bơm được thiết kế theo dạng trụ đứng. Phần động cơ bơm đặt ở trên đỉnh bơm và cánh quạt bơm nằm ở dưới phần đáy của thiết bị.

Trong đó,lưu lượng của bơm trục đứng đa tầng cánh sẽ tỉ lệ thuận với đường kính cánh bơm, còn áp suất bơm được xác định bởi số lượng tầng cánh. Tùy vào mục đích sử dụng và môi trường đặt máy bơm mà bạn sẽ lựa chọn số tầng cánh và vật liệu máy bơm cho phù hợp.

Quý khách có thể xem nhanh bảng giá máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

 

Phân loại máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Hiện nay, máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax được chia làm nhiều loại dòng sản phẩm khác nhau về : Dãy công suất hoạt động;  Vật liệu cánh bơm, thân bơm và đầu bơm và kiểu kết nối đường hút và đẩy dạng xếp chồng hoặc Inline.

Thông số kỹ thuật chi tiết từ dòng được thể hiện chi tiết như sau: 

A. Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax V/L

Dòng bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax V/L sử dụng cánh bơm bằng nhựa noryl chống ăn mòn và mài mòn. Giúp hiệu suất bơm luôn ổn định trong quá trình sử dụng. Đây là dòng bơm có công suất trung bình phù hợp cho các hệ thống nhỏ trong các ứng dụng trong dân dụng. 

Thông số kỹ thuật

Thân bơm

Gang

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax Utral V/L

Giá đỡ động cơ

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl

Trục bơm

Inox AISI 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40℃

Nhiệt độ lưu chất

Dao động từ 5 - 35℃ 

Áp suất hoạt động tối đa

8 Bar ≤ 6 cánh bơm

14 Bar ≥ 7 cánh bơm

Gioăng làm kín thân bơm

Ceramic - Tungten Carbide

Motor

Loại

3 phase; 230/400V; 50Hz

Chuẩn cách điện

F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

B. Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax LG

Dòng bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax LG sử dụng cánh bơm bằng nhựa noryl chống ăn mòn và mài mòn. Giúp hiệu suất bơm luôn ổn định trong quá trình sử dụng. Thiết kế bơm dạng inline nên tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt. Bơm sử dụng kết nối đầu bơm và motor dạng coupling giúp dễ dàng bảo dưỡng và thay thế phớt bơm. Đây là dòng bơm có công suất trung bình phù hợp cho cả ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Thân bơm

Gang

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax Ultral LG

Giá đỡ động cơ

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Noryl

Trục bơm

Inox AISI 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40℃

Nhiệt độ lưu chất

Dao động từ 5 - 35℃ 

Áp suất hoạt động tối đa

14 Bar 

Gioăng làm kín thân bơm

EPDM

Motor

Loại

3 phase; 400/690V; 50Hz

Chuẩn cách điện

F

Cấp độ bảo vệ

IPX5

C. Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax  SV/SL/SLX

Dòng bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax SV có các bộ phận tiếp xúc ướt với lưu chất được làm bằng Inox 304 nên đạt độ bền cao. Bơm có thể hoạt động với lưu chất có nhiệt độ lên đến 110 độ C nên có thể sử dụng cho các ứng dụng đặc thù như : bơm nước nóng hoặc cấp nước cho lò hơi công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Thân bơm

Gang (SV/SL)

Inox ANSI 304 (SLX)

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax Ultral SV/SL/SLX

Giá đỡ động cơ

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox AISI 304

Trục bơm

Inox AISI 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40℃

Nhiệt độ lưu chất

5 - 90℃  (SV)

-15 - 110℃  (SL/SLX)

Áp suất hoạt động tối đa

8 Bar ≤ 6 cánh bơm

14 Bar ≥ 7 cánh bơm

Gioăng làm kín thân bơm

EPDM

Motor

Loại

3 phase; 230/400V; 50Hz; P<4kW

3 phase; 400/600V; 50Hz; P>4kW

Chuẩn cách điện

F

Cấp độ bảo vệ

IPX4

IPX5 , P>4,5Hp

D. Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax SLG/SLXG

Dòng bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax SLG có các bộ phận tiếp xúc ướt với lưu chất được làm bằng Inox 304 nên đạt độ bền cao. Bơm có thể hoạt động với lưu chất có nhiệt độ lên đến 110 độ C nên có thể sử dụng cho các ứng dụng đặc thù như : bơm nước nóng hoặc cấp nước cho lò hơi công nghiệp.Thiết kế bơm dạng inline nên tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt. Bơm sử dụng kết nối đầu bơm và motor dạng coupling giúp dễ dàng bảo dưỡng và thay thế phớt bơm

Thông số kỹ thuật

Thân bơm

Gang (SLG)

Inox ANSI 304 (SLXG)

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax Ultral SLG/SLXG

Giá đỡ động cơ

Gang

Cánh bơm, bộ khuếch tán

Inox AISI 304

Trục bơm

Inox AISI 304

Phớt cơ khí

Ceramic-Graphic –EPDM

Graphic-Silicone Carbide-EPDM

Nhiệt độ môi trường hoạt động

Tối đa 40℃

Nhiệt độ lưu chất

-15 - 110℃ 

Áp suất hoạt động tối đa

Max 25 bar

Gioăng làm kín thân bơm

EPDM

Motor

Loại

3 phase; 230/400V; 50Hz; P<4kW

3 phase; 400/600V; 50Hz; P>4kW

Chuẩn cách điện

F

Cấp độ bảo vệ

IPX5 

Bảng giá máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Chúng tôi đã và đang cung cấp nhiều model thiết bị máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax uy tín, chất lượng với mức giá tốt. Khách hàng có thể tham khảo một số loại model sau đây: sieuthicongnghiep.com.vn

STT

MODEL

GIÁ (VNĐ)

1

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 200/ 7T

13,940,000

2

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V - 300/ 10T

16,200,000

3

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V - 350/ 7T

16,568,000

4

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-300/6T

14,911,000

5

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T (Cánh Inox)

23,748,000

6

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

19,115,000

7

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T (Cánh Inox)

31,306,000

8

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T

25,088,000

9

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9V-550/10T

25,405,000

10

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-550/10T (Cánh Inox)

36,174,000

11

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18V-750/8T

30,477,000

12

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18V-900/9T

32,686,000

13

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-1000/11T

43,670,000

14

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U18LG-920/10T

41,114,000

15

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-350/ 14T

47,444,000

16

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-380/16T

48,580,000

17

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-400/ 18T

51,852,000

18

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U3SLG-450/ 20T

53,489,000

19

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5SLG-400/14T

47,557,000

20

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5SLG-450/ 16T

50,543,000

21

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5SLG-550/ 18T

53,080,000

22

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5SLG-600/ 20T

55,145,000

23

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SLG-750/12T

53,131,000

24

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SLG-800/14T

54,818,000

25

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SLG-900/16T

58,807,000

26

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SLG-950/18T

63,614,000

27

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SLG-1000/20T

65,250,000

28

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9SLG-750/12T

55,432,000

29

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9SLG-800/14T

58,858,000

30

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9SLG-900/16T

61,773,000

31

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9SLG-950/18T

66,743,000

32

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U9SLG-1000/20T

68,819,000

Ứng dụng bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax với khả năng đẩy nước lên cao đến hàng trăm mét nên được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề lĩnh vực. Chẳng hạn như:

- Về công nghiệp: Sử dụng máy bơm trục đứng đa tầng cánh cho hệ thống lọc nước mặt thành nước ngọt thông qua phương pháp thẩm thấu ngược RO, hệ thống bơm cấp nước nồi hơi, hệ thống HVAC công nghiệp, xịt rửa sản bể,... 

- Về nông nghiệp: Dùng để tưới tiêu, các trạm bơm cấp nước nông nghiệp

- Trong dân dụng: các thiết bị bơm trục đứng đa tầng cánh cũng được sử dụng phổ biến:

+ Dùng để bơm, đẩy nước cao cho các khu chung cư, tòa nhà cao tầng, các công trình xây dựng

+ Bơm nước sinh hoạt cho các vùng đồi núi cao 

+ Bơm bù áp cho hệ thống bơm chữa cháy chuyên dụng

Ứng dụng bơm trục đứng Pentax

Đại lý bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax chính hãng 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp và thiết bị bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax, chúng tôi - sieuthicongnghiep.com.vn đã luôn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng về chất lượng thiết bị cho đến giá thành ưu đãi. 

Chúng tôi cam kết toàn bộ thiết bị máy móc tại đây đều là sản phẩm nhập khẩu chính hãng với đầy đủ chế độ bảo hành. Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ kỹ thuật lành nghề sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng. 

Muốn tìm hiểu thông tin chi tiết hoặc đặt hàng các loại thiết bị bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax chính hãng, Quý khách hàng vui lòng truy cập sieuthicongnghiep.com.vn hoặc liên hệ hotline để nhận được bảng chào giá tốt nhất.

Giao nhận tiện lợi

Giao nhận tiện lợi

Giao nhận trong ngày nhanh chóng, an toàn
Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt

Phương thức thanh toán đa dạng, tiện lợi
Đổi trả dễ dàng

Đổi trả dễ dàng

Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong 7 ngày
Hậu mãi chu đáo

Hậu mãi chu đáo

Tận tình chăm sóc khách hàng suốt dòng đời sản phẩm