Sản Phẩm Mới

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Thiết bị đo DO cầm tay JENCO 9250M
Thương hiệu: JENCO
Xuất xứ: Mỹ
Series: 9250M
Ứng dụng: Đo DO
JENCO
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Thiết bị đo pH cầm tay JENCO 6230MKC
Thương hiệu: JENCO
Xuất xứ: Mỹ
Series: 6230MKC
Ứng dụng: Đo pH
JENCO
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy Đo ORP Online JENCO 6309POT
Thương hiệu: JENCO
Xuất xứ: Mỹ
Series: 6309POT
Ứng dụng: Đo ORP
JENCO
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy Đo DO Online JENCO 3931
Thương hiệu: JENCO
Xuất xứ: Mỹ
Series: 3931
Ứng dụng: Đo DO
JENCO
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy Đo pH Online JENCO 3631
Thương hiệu: JENCO
Xuất xứ: Mỹ
Series: 3631
Ứng dụng: Đo pH
JENCO
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy bơm chìm zenit DGO 150/2/G50H – Điện áp 400V
Thương hiệu: ZENIT
Xuất xứ: Ý
Series: DGO
Ứng dụng: Dùng bơm bùn sinh học, bùn cặn trong nông trại chăn nuôi và nước thải chứa các chất rắn
ZENIT
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy bơm chìm Zenit DGO 100/2/G50H – Điện áp 400V
Thương hiệu: ZENIT
Xuất xứ: Ý
Series: DGO
Ứng dụng: Dùng bơm bùn sinh học, bùn cặn trong nông trại chăn nuôi và nước thải chứa các chất rắn
ZENIT
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy bơm chìm zenit DGO 75/2/G50H – Điện áp 400V
Thương hiệu: ZENIT
Xuất xứ: Ý
Series: DGO
Ứng dụng: Dùng bơm bùn sinh học, bùn cặn trong nông trại chăn nuôi và nước thải chứa các chất rắn
ZENIT
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy bơm chìm zenit DGO 50/2/G50H – Điện áp 400V
Thương hiệu: ZENIT
Xuất xứ: Ý
Series: DGO
Ứng dụng: Dùng bơm bùn sinh học, bùn cặn trong nông trại chăn nuôi và nước thải chứa các chất rắn
ZENIT
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy bơm chìm zenit DGO 200/2/G50H – Điện áp 400V
Thương hiệu: ZENIT
Xuất xứ: Ý
Series: DGO
Ứng dụng: Dùng bơm bùn sinh học, bùn cặn trong nông trại chăn nuôi và nước thải chứa các chất rắn
ZENIT
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy bơm chìm zenit DGO 200/2/G50V – Điện áp 400V
Thương hiệu: ZENIT
Xuất xứ: Ý
Series: DGO
Ứng dụng: Dùng bơm bùn sinh học, bùn cặn trong nông trại chăn nuôi và nước thải chứa các chất rắn
ZENIT
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 12C – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NB – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NC – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 10NC – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 9A – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng