PHAO MAC3

Type Code Loại cáp Cáp Ghi chú Giá [VND]
Đã có VAT
KEY KPM0306KY0C PVC 3×1 3 mét Nước sạch Liên hệ Xem chi tiết
KEY KPM0506KY0C PVC 3×1 5 mét Nước sạch Liên hệ Xem chi tiết
MAC3 MGM0306GB0C H07RN-F 3×1 3 mét Nước thải có pH 5 – 10, nhiệt độ <40oC Liên hệ Xem chi tiết
MAC3 MGM0506GB0C H07RN-F 3×1 5 mét Liên hệ Xem chi tiết
MAC3 MGM0706GB0C H07RN-F 3×1 7 mét Liên hệ Xem chi tiết
MAC3 MGM1006GB0C H07RN-F 3×1 10 mét Liên hệ Xem chi tiết
MAC3 MYM0306SB0C NEOP. H07BN-4F 3×1 3 mét Nước thải, hóa chất, nhiệt độ cao Liên hệ Xem chi tiết
Mac 5 JGM1006BG0 NEOP. H07RN-F 3×1 10 mét Chống cháy nổ, ATEX Liên hệ Xem chi tiết
Phao MAC3 – MGM0306GB0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC3 – MGM0506GB0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC3 – MGM0706GB0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC3 – MGM1006GB0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC3 – MYM0306SB0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC3 Key – KPM0306KY0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC3 Key – KPM0506KY0C
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao MAC5 – JGM1006BG0
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng
Phao mức nước MAC3
Thương hiệu: Mac 3
Xuất xứ: Ý
Ứng dụng: Phao mức nước là một công tắc cho phép tắt/mở tự động các thiết bị điện (như bơm, van solenoid…) khi đã đạt đến trạng thái ban đầu.

Xem thêm

Liên hệ

  • Có Sẵn: còn hàng