MÁY THỔI KHÍ TRUNDEAN

Model Đường kính đầu thổi Lưu lượng (m3/phút) Cột áp (m) Công suất (kW) Đơn giá (VNĐ)
TH-40 DN40 0.51 – 0.97 1 – 4 0,55 Liên hệ Xem chi tiết
TH-50 DN50 0.64 – 2.94 1 – 6 0.75 – 5.5 Liên hệ Xem chi tiết
TH-65 DN65 1.75 – 5.17 1 – 6 1.5 – 7.5 Liên hệ Xem chi tiết
TH-80 DN80 2.72 – 7.96 1 – 6 2.2 – 11 Liên hệ Xem chi tiết
TH-100 DN100 4.80 – 11.8 1 – 6 3 – 15 Liên hệ Xem chi tiết
TH-125 DN125 8.0 – 19.8 1 – 6 4 – 30 Liên hệ Xem chi tiết
TH125A DN125 10.7 – 25.2 1 – 6 5.5 – 37 Liên hệ Xem chi tiết
TH150 DN150 12.9 – 30.0 1 – 6 5.5 – 37 Liên hệ Xem chi tiết
TH-150A DN150 16.1 – 36.4 1 – 6 7.5 – 45 Liên hệ Xem chi tiết
TH-200 DN200 21.7 – 42.1 1 – 6 7.5 – 55 Liên hệ Xem chi tiết
TH-250 DN250 34.5 – 65.9 1 – 6 11 – 90 Liên hệ Xem chi tiết
TH-300 DN300 45.4 – 89.3 1 – 6 18.5 – 132 Liên hệ Xem chi tiết
TH-300A DN300 64.8 – 117.8 1 – 6 30 – 200 Liên hệ Xem chi tiết

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng