MÁY THỔI KHÍ SSR

Model Đường kính đầu thổi Lưu lượng (m3/phút) Cột áp (m) Công suất (kW) Đơn giá
SSR-20T DN20 0.1 – 0.27 1 – 5 0,55 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-25T DN25 0.135 – 0.36 1 – 5 0.55 – 0.75 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-32T DN32 0.24 – 0.6 1 – 5 0.55 – 1.1 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-40T DN40 0.33 – 1.04 1 – 5 0.55 – 1.5 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-50 DN50 0.78 – 2.48 1 – 6 0.75 – 4 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-65 DN65 1.07 – 3.64 1 – 6 0.75 – 5.5 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-80 DN80 2.36 – 5.43 1 – 6 2.2 – 7.5 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-100 DN100 3.28 – 9.07 1 – 6 3 – 15 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-125 DN125 5.37 – 12.48 1 – 6 5.5 – 18.5 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-150 DN150 10.39 – 27.05 1 – 6 7.5 – 45 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-175 DN200 18.85 – 40.67 1 – 6 15 – 75 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-200 DN200 27.63 – 59.20 1 – 6 18.5 – 90 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-65H DN65 1.79 – 3.51 3 – 8 2.2 – 7.5 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-80H DN80 3.06 – 5.88 3 – 8 4 – 15 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-100H DN 100 4.38 – 9.81 3 – 8 5.5 – 18.5 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-125HB DN125 6.56 – 12.85 3 – 8 7.5 – 30 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-150HB DN150 10.75 – 29.13 3 – 8 27699 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-200HB DN200 23.85 – 55.25 3 – 8 22 – 110 Liên hệ Xem chi tiết
SSR-250HB DN250 46.6 – 88.52 3 – 8 45 – 160 Liên hệ Xem chi tiết
Máy thổi khí SSR-100
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-100
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-100H
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-100H
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-125
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-125
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-125HB
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-125HB
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-150
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-150
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-150HB
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-150HB
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-175
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-175
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-200
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-200
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-200HB
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-200HB
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-20T
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-20T
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-250HB
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-250HB
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-25T
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-25T
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-32T
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-32T
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-40T
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-40T
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-50
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-50
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-65
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-65
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-65H
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-65H
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-80
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-80
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng
Máy thổi khí SSR-80H
Thương hiệu: SSR
Xuất xứ: Nhật Bản
Series: SSR-80H
Xem thêm

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng