MÁY BƠM NƯỚC SAER

Bơm lưu lượng trục ngang BP 10NA
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

22.935.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 10NB
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

20.735.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 10NC
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

23.034.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 10NC – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

20.372.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NA
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

19.481.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NB
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

21.021.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NB – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

18.348.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NC
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

18.172.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 11NC – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

15.840.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 12A
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

23.672.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 12B
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

21.472.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 12C
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

24.552.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 12C – Điện áp 400
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

21.890.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 13A
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

24.002.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 13B
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

21.472.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 14A
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

40.392.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 14B
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

37.851.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 14C
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

36.652.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 15A
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

36.938.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 15B
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

34.529.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 15C
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

33.044.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 16A
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

60.291.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 16B
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu , các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

58.960.000 

 • Có Sẵn: còn hàng
Bơm lưu lượng trục ngang BP 16C
Thương hiệu: SAER
Xuất xứ: Ý
Series: BP
Ứng dụng: Cấp nước, sử dụng cho các trạm bơm, chung cư cao tầng, thủy lợi tưới tiêu, các trạm bơm tăng cường
SAER
Xem thêm

41.206.000 

 • Có Sẵn: còn hàng

Hiển thị 1–24 của 1467 kết quả