ĐỒNG HỒ FANTINELLI

MODEL DẢI ĐO ĐƯỜNG KÍNH
MẶT ĐỒNG HỒ
KÍCH THƯỚC
CHÂN REN
VẬT LIỆU GIÁ [VND]
Đã có VAT
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…1 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…2 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…6 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…10 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…16 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…25 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…40 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…60 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…100 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…160 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D63/SS/1/4”NPT/LM 0…250 bar 63 mm 1/4” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…1 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…2 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…6 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…10 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…16 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…25 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…40 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…100 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…160 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP208-V17-D100/SS/1/2”NPT/LM 0…250 bar 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
SP108-D63/Brass/1/4”NPT/LM
Criped ring with PC lens
0…10 bar 63 mm 1/4” Đồng Liên hệ Xem chi tiết
SP108-D63/Brass/1/4”NPT/LM
Criped ring with PC lens
0…16 bar 63 mm 1/4” Đồng Liên hệ Xem chi tiết
SP108-D63/Brass/1/4”NPT/LM
Criped ring with PC lens
0…25 bar 63 mm 1/4” Đồng Liên hệ Xem chi tiết
SP108-D100/Brass/1/2”NPT/LM
Criped ring with PC lens
0…10 bar 100 mm 1/2” Đồng Liên hệ Xem chi tiết
SP108-D100/Brass/1/2”NPT/LM
Criped ring with PC lens
0…16 bar 100 mm 1/2” Đồng Liên hệ Xem chi tiết
SP108-D100/Brass/1/2”NPT/LM
Criped ring with PC lens
0…25 bar 100 mm 1/2” Đồng Liên hệ Xem chi tiết
BT385-D100/SS/1/2”NPT/LM/Ø6mm
Stem L=100mm
0…100 oC 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
BT385-D100/SS/1/2”NPT/LM/Ø6mm
Stem L=100mm ( Chân đứng )
0…100 oC 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
BT387-D100/SS/1/2”NPT/CBMØ6mm
Stem L=100mm
0…100 oC 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết
BT387-D100/SS/1/2”NPT/CBMØ6mm
Stem L=100mm (Chân ngang )
0…100 oC 100 mm 1/2” SS304 / SS316 Liên hệ Xem chi tiết

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Liên hệ

 • Có Sẵn: còn hàng

Hiển thị 1–24 của 31 kết quả